POLITICĂ DE CONFIDENȚIALITATE 

www.digitalnation.ro 

Prezenta Politică de confidențialitate (denumită în continuare „Politica”) are scopul de a te informa cu privire la:

Această Politică de confidențialitate se referă la datele personale ale clienților, potențialilor clienți, furnizorilor, partenerilor noștri de afaceri, vizitatorilor Site-ului, altor persoane care ne contactează și care ne vizitează și ale reprezentanților acestora, potențiali colaboratori și parteneri și se aplică datelor colectate prin intermediul Site-ului, precum și tuturor celorlalte date cu caracter personal pe care le colectăm prin e-mail, formularul de contact, concursuri, prin utilizarea Site-ului sau a altor contacte offline. 

Astfel, prezenta politică vizează prelucrarea pe care o efectuăm atunci când:

Îți recomandăm să citești cu atenție prezenta Politică de confidențialitate coroborat cu Termenii și condițiile disponibile pe Site. Dacă nu ești de acord cu prevederile Politicii, te  rugăm să nu accesezi și utilizezi Site-ul, să nu te abonezi la newsletter, să nu ne soliciți oferte, să nu procedezi la completarea și transmiterea formularului de contact disponibil pe Site, să nu ne contactezi la datele de contact disponibile pe Site (e-mail sau telefon) și să nu întreprinzi niciuna dintre acțiunile descrise de prezentul document ce presupun colectarea și prelucrarea datelor tale cu caracter personal. 

Te informăm că, în absența acordului tău cu privire la prezenta Politică, este posibil să nu poți utiliza Site-ul, să nu poți beneficia de materialele și informațiile pe care le transmitem prin newsletter și/sau de ofertele, serviciile, produsele, programele și proiectele Digital Nation. 

Datele tale cu caracter personal sunt prelucrate de Digital Origins SRL, cu sediul în București, Str. Vedea nr. 8, bl. 92, sc. 1, et.3, ap. 18, sector 5, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/5777/2013, CUI 31597910, cu adresa de corespondență în București, Str. Popa Petre nr. 23, parter, sector 2, e-mail hello@digitalnation.ro (denumită în continuare „Operatorul” sau „noi”), in calitate de deținător și administrator al site-ului www.digitalnation.ro (denumit în continuare “Site-ul”).

Persoană vizatăOrice persoană fizică identificată sau identificabilă ale cărei date sunt prelucrate de către Operator (Utilizatori, clienți actuali sau potențiali, parteneri contractuali sau parteneri strategici, reprezentanți ai clienților persoane juridice etc).
Date cu caracter personalOrice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, precum:  nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.
Categorii speciale de date cu caracter personalDatele cu caracter personal care dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filozofice sau apartenența la sindicate, datele genetice, datele biometrice pentru identificarea unică a unei persoane fizice, datele privind sănătatea sau datele privind viața sexuală sau orientarea sexuală a unei persoane fizice.
PrelucrareOrice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra Datelor cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automate, cum ar fi, de exemplu, colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.
TransferDivulgarea sau punerea în alt fel la dispoziția terțelor părți a Datelor cu caracter personal, fie prin transmiterea Datelor cu caracter personal respectivei terțe părți, fie prin permiterea accesului la Datele cu caracter personal prin alte mijloace.
GDPR / RGPDRegulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.
Legislația privind protecția datelor cu caracter personalToate legile și regulamentele aplicabile în România, indiferent dacă sunt legislație primară (precum legile naționale și/sau RGPD) sau legislația secundară (precum Orientările Grupului de Lucru Art. 29 sau alte orientări emise de Autoritatea de Supraveghere), aplicabile Prelucrării Datelor cu caracter personal conform prezentei Politici. 
Autoritate de Supraveghereînseamnă Autoritatea Națională de Supraveghere și Protecție a Datelor cu Caracter Personal sau oricare altă autoritate căreia i s-au atribuit responsabilitățile de protecție a Datelor cu caracter personal în conformitate cu Legislația privind protecția datelor din oricare stat membru al Uniunii Europene. 
ConsimțământOrice manifestare de voinţă liberă, specifică, informată şi lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declaraţie sau printr-o acţiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate.
DestinatarPersoana fizică sau juridică, instituția sau autoritatea publică, agenţia sau alt organism căreia (căruia) îi sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu o parte terţă.
UtilizatorOrice persoană care accesează și/sau utilizează Site-ul, respectiv accesează și utilizează resursele, materialele și orice alte informații disponibile pe Site sau furnizate prin intermediul newsletter-ului și/sau prin orice alte mijloace, dacă este cazul. 
Utilizarea Site-uluiOrice acțiune întreprinsă de Utilizator, precum, dar fără a se limita la acestea: accesarea Site-ului, accesarea, vizualizarea, descărcarea și/sau utilizarea resurselor disponibile pe Site, indiferent de forma acestora (articole, materiale scrise, video, audio, ghiduri etc), contactarea/transmiterea unei solicitări către Operator, abonarea la newsletter ș.a.
ClientOrice Utilizator cu care Operatorul încheie un contract, după acceptarea de către Utilizator a ofertei Operatorului. 
OfertăReprezintă oferta emisă de Operator și transmisă Utilizatorului în urma solicitării acestuia din urmă. Acceptarea ofertei de către Utilizator/Client constituie manifestarea fermă și irevocabilă a voinței de a contracta și are ca efect încheierea convenției. 
ReprezentanțiPersoane semnatare, persoane de contact, angajați, personal, delegați, colaboratori, consultanți, reprezentanți legali ai Clientului și/sau orice alte persoane împuternicite sau desemnate de acesta, care sunt sau vor fi implicați în încheierea și executarea Contractului ori în menținerea relației cu Operatorul. 

În contextul interacțiunii cu Operatorul, ca persoană fizică, poți face obiectul activităților de prelucrare a datelor pe care le colectăm. Te informăm că folosim datele tale cu caracter personal în următoarele situații:

*persoană fizică care acționează individual sau persoană fizică care acționează în numele și pe seama unei persoane juridice – reprezentant legal sau convențional, asociat, persoană împuternicită sau desemnată de persoana juridică

Categorii de date pe care le putem prelucraScopul prelucrăriiTemeiul prelucrăriiDurata prelucrării
 • nume și prenume
 • adresă de e-mail
 • număr de telefon
 • ocupația, funcția sau poziția ocupată;
 • denumirea angajatorului ori persoanei juridice pe care o reprezintă;
 • semnătura;
 • conținutul solicitării și al corespondenței dintre tine și Operator;
 • orice alte informații oferite voluntar.
 • primirea și gestionarea solicitării de ofertă și comunicarea unei oferte, dacă este cazul (e-mail sau telefonic)
 • contactarea/solicitarea de informații suplimentare în vederea personalizării serviciilor conform nevoilor Utilizatorului;
 • parcurgerea și îndeplinirea etapelor prealabile încheierii Contractului (inițierea relațiilor contractuale, stabilirea și negocierea serviciilor, a prețului, a condițiilor și clauzelor contractuale ș.a.)
 • constatarea sau revendicarea unui drept în instanță;
 • îndeplinirea obligațiilor legale (inclusiv prevenirea fraudelor);
 • arhivare și păstrare documente. 
 • Art. 6 alin. (1) lit. b) RGPD – încheierea sau executarea unui Contract
 • Art. 6 alin. (1) lit. c) RGPD – îndeplinirea unei obligații legale care îi revine Operatorului 
 • Art. 6 alin. (1) lit. f) RGPD – interesul legitim al Operatorului
 • 3 ani de la data soluționării cererii tale
 • nume și prenume;
 • adresă de e-mail;
 • număr de telefon;
 • orice alte informații oferite voluntar. 
 • asigurarea unei comunicări eficiente între Utilizator și Operator (este posibil sa ne solicitați asistență sau să ne transmiteți comentarii, sugestii sau întrebări legate de site-ul nostru, articolele postate pe Site precum și de procesarea datelor dvs. cu caracter personal. În acest caz, utilizăm datele de contact pentru a comunica cu dvs. în legătură cu solicitările dvs. Scopul prelucrării, în acest caz, este analizarea cererilor dvs. și oferirea de răspunsuri la acestea);
 • Art. 6 alin. (1) lit. c) RGPD – îndeplinirea unei obligații legale care îi revine Operatorului 
 • Art. 6 alin. (1) lit. f) RGPD – interesul legitim al Operatorului
 • 3 ani de la data soluționării cererii tale
 • nume și prenume;
 • adresă de e-mail.
 • transmiterea newsletter-ului Digital Nation – dacă ați optat pentru abonarea la newsletterul nostru și, prin urmare, v-ați exprimat consimțământul expres pentru o astfel de prelucrare, vom folosi datele dvs. de contact pentru a vă furniza în formă electronică newsletter-uri de specialitate despre serviciile, produsele, proiectele, programele, experiențele, ofertele noastre și alte informații, articole și materiale asociate Digital Nation sau relevante pentru domeniul/industria în care activează Digital Nation. 
 • Art. 6 alin. (1) lit. a) RGPD – consimțământul persoanei vizate

Puteți oricând să vă retrageți consimțământul, în mod gratuit, exprimându-vă opțiunea de a nu primi newslettere în viitor, apăsând “Dezabonați” atunci când primiți e-mailul respectiv sau să ne scrieți la adresa legaloffice@digitalnation.ro

 • Datele tale vor fi păstrate până la retragerea consimțământului prin oricare dintre modalitățile puse la dispoziția ta
 • nume și prenume;
 • adresă de e-mail.
 • Marketing direct
 • Art. 6 alin. (1) lit. a) RGPD – consimțământul persoanei vizate
 • Datele tale vor fi păstrate până la retragerea consimțământului prin oricare dintre modalitățile puse la dispoziția ta.
 • Adresa IP
 • Tipul de browser/sistem de operare folosit și versiunea acestora
 • Pentru prevenirea fraudelor
 • Pentru asigurarea securității și funcționalității Site-ului

(cookie-uri strict necesare)

 • Art. 6 alin. (1) lit. f) RGPD – interesul legitim al Operatorului
 • 12 luni de la momentul colectării datelor tale
 • Data și ora accesării Site-ului
 • Numărul de vizite pe Site;
 • Timpul petrecut pe Site;
 • Paginile vizitate și comportamentul Utilizatorului pe Site
 • Monitorizarea traficului pe Site și îmbunătățirea Site-ului;
 • Perfecționarea și îmbunătățirea experienței de navigare 
 • În scopuri statistice și de promovare

(cookie-uri opționale)

 • Art. 6 alin. (1) lit. a) RGPD – consimțământul persoanei vizate
 • 12 luni de la momentul colectării datelor tale

Așa cum rezultă de mai sus, atunci când accesezi Site-ul nostru, utilizăm cookie-uri pentru a colecta automat informații cu caracter tehnic care pot identifica Utilizatorul, precum adresa IP, tipul de browser de internet/sistem de operare folosit pentru navigarea pe Site, data și ora accesării Site-ului, numărul de vizite și timpul petrecut pe Site, paginile vizitate și comportamentul tău pe Site, cu scopul principal de a asigura funcționarea optimă și securitatea Site-ului, în cazul cookie-urilor strict necesare, respectiv de a monitoriza traficul, îmbunătăți și perfecționa experiența Utilizatorului pe Site, inclusiv prin permisiunea acordată Site-ului de a recunoaște acțiunile, comportamentul și preferințele Utilizatorului pe Site, în cazul cookie-urilor opționale. 

Pentru a afla mai multe informații despre utilizarea cookie-urilor pe Site, scopul, temeiul și durata utilizării acestora, respectiv despre mijloacele prin care poți dezactiva sau controla cookie-urile, te rugăm să citești cu atenție Politica noastră privind cookie-urile. 

Categorii de date pe care le putem prelucraScopul prelucrăriiTemeiul prelucrăriiDurata prelucrării
 • nume și prenume;
 • semnătura olografă sau electronică;
 • adresa persoanei vizate;
 • adresă de e-mail;
 • număr de telefon;
 • date financiare: informații privind contul bancar, moneda contului, instituția bancară;
 • orice alte informații oferite voluntar de către Client pe parcursul executării Contractului
 • Negocierea, încheierea și executarea Contractului încheiat între Client și Operator;
 • Emiterea facturilor fiscale și îndeplinirea obligațiilor financiar-contabile;
 • Procesarea și confirmarea plății;
 • Recuperarea debitelor și soluționarea oricăror situații juridice în legătură cu încheierea și executarea Contractului;
 • Constatarea sau revendicarea unui drept în instanță;
 • îndeplinirea obligațiilor legale (precum: prevenirea fraudelor, obligația legală de a furniza datele în scopul desfășurării procedurilor juridice, judiciare sau formalități extrajudiciare în legătură cu executarea contractului etc);
 • Asigurarea unei bune comunicări între părți în vederea îndeplinirii obiectului Contractului (transmiterea de comunicări/notificări, transmiterea facturilor fiscale, asistență post comandă, evaluarea serviciilor și produselor oferite etc)
 • Arhivare și păstrare documente. 
 • Art. 6 alin. (1) lit. b) RGPD – încheierea sau executarea unui Contract
 • Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal
 • Legea contabilității nr. 82/1991
 • Legea nr. 287/2009 privind Codul civil 
 • Art. 6 alin. (1) lit. c) RGPD – îndeplinirea unei obligații legale care îi revine Operatorului 
 • Art. 6 alin. (1) lit. f) RGPD – interesul legitim al Operatorului
Datele vor fi păstrate pe toată perioada contractuală în vederea executării Contractului și îndeplinirii obligațiilor legale. După încetarea Contractului, Datele vor fi păstrate pentru protejarea drepturilor noastre pentru o perioadă cel puțin egală cu termenele prevăzute de legislația aplicabilă și termenele de prescripție, precum:

 • întocmirea și păstrarea documentelor financiar-contabile – 10 ani de la data încheierii exercițiului financiar în cursul căruia evidențele contabile au fost întocmite potrivit legislației contabile în vigoare;
 • ținerea evidenței Clienților, conform prevederilor legale – 5 ani de la data încetării contractului dintre părți;
 • revendicarea sau apărarea unor drepturi – se va lua în considerare termenul general de prescripție de 3 ani, prevăzut de Codul civil. 

După expirarea acestor termene, în urma unei analize pe care o vom face, fie vom șterge datele tale, fie le vom anonimiza și le vom folosi în scopuri statistice, de cercetare și dezvoltare, dacă legislația privind prelucrarea datelor cu caracter personal ne permite. 

 • nume și prenume;
 • adresă de e-mail;
 • număr de telefon.
 • Comunicări comerciale și de marketing;
 • Transmiterea de informații, sugestii, recomandări și noutăți cu privire la serviciile noastre;
 • Transmiterea de newlettere;
 • Solicitarea de feedback cu privire la serviciile noastre cu scopul de a ne îmbunătăți ori personaliza serviciile și ofertele noastre. 
 • Art. 6 alin. (1) lit. f) RGPD – interesul legitim al Operatorului 
 • Art. 6 alin. (1) lit. a) RGPD – consimțământul persoanei vizate

**În temeiul art. 12 alin. (2) din Legea nr. 506/2004, dacă Operatorul obține în mod direct adresa de e-mail a Clientului, cu ocazia vânzării / achiziționării serviciilor furnizate de Operator, putem utiliza adresa respectivă, în scopul efectuării de comunicări comerciale referitoare la produse sau servicii similare pe care le comercializăm. 

 • În cazul în care prelucrarea este întemeiată pe constimțământul tău, datele tale vor fi păstrate până la dezabonare/retragerea consimțământului acordat. Își poți retrage oricând consimțământul, în mod gratuit, exprimându-ți opțiunea de a nu primi comunicări în viitor, apăsând “Dezabonați” atunci când primești e-mailul de la noi sau să ne scrii la adresa legaloffice@digitalnation.ro
 • În cazul în care prelucrarea datelor tale are ca temei interesul legitim al Operatorului, ai dreptul în orice moment, în mod gratuit, de a te opune utilizării adresei tale de e-mail pentru efectuarea de comunicări comerciale și de a ne solicita să nu-ți mai comunicăm informații și materiale dintre cele prevăzute la adresa de e-mail. Te poți opune în orice moment apăsând „Dezabonați” atunci când primești e-mailul de la noi sau să ne scrii la adresa legaloffice@digitalnation.ro
 • Nume și prenume;
 • Imaginea;
 • Vocea;
 • Vârsta;
 • Ocupația, funcția/poziția deținută;
 • Locul de muncă;
 • Orice alte informații (care se circumscriu datelor cu caracter personal) furnizate voluntar în cadrul interviurilor, formularelor de feedback ori alte discuții referitoare la Digital Nation
 • Întocmirea portofoliului de imagini și proiecte al organizației pentru mediatizarea /  diseminarea / promovarea activității Operatorului  în spațiul public;
 • Realizarea de materiale informative, campanii de promovare, articole, postări, interviuri, reportaje, testimoniale și alte mijloace de oferire/primire feedback, prezentări cu privire la Digital Nation, realizare de conținut pentru site-ul și/sau platformele și rețelele sociale și profesionale ale Operatorului.
 • Art. 6 alin. (1) lit. a) RGPD – consimțământul persoanei vizate
 • Păstrarea și utilizarea datelor personale utilizate în vederea promovării se face pentru toată perioada necesară atingerii scopurilor pentru care au fost colectate datele personale sau până la retragerea consimțământului.

Îți poți retrage consimțământul în orice moment, în mod gratuit, prin transmiterea unui e-mail la adresa de e-mail: legaloffice@digitalnation.ro

Categorii de date pe care le putem prelucraScopul prelucrăriiTemeiul prelucrăriiDurata prelucrării
 • nume și prenume;
 • semnătura olografă sau electronică;
 • adresă de e-mail;
 • număr de telefon;
 • funcția/poziția ocupată;
 • date privind asociații și/sau reprezentanții legali;
 • denumirea și sediul angajatorului sau al persoanei pe care o reprezintă;
 • orice alte informații oferite voluntar de persoana vizată pe parcursul desfășurării relației contractuale.
 • Încheierea și executarea Contractului încheiat între Client și Operator;
 • Recuperarea debitelor și soluționarea oricăror situații juridice în legătură cu încheierea și executarea Contractului;
 • Constatarea sau revendicarea unui drept în instanță;
 • îndeplinirea obligațiilor legale (precum: prevenirea fraudelor, obligația legală de a furniza datele în scopul desfășurării procedurilor juridice, judiciare sau formalități extrajudiciare în legătură cu executarea contractului etc);
 • Asigurarea unei bune comunicări între părți în vederea îndeplinirii obiectului Contractului (transmiterea de comunicări/notificări, transmiterea facturilor fiscale, asistență post comandă, evaluarea serviciilor și produselor oferite etc)
 • Arhivare și păstrare documente. 
 • Art. 6 alin. (1) lit. f) RGPD – interesul legitim al Operatorului

(interesul comun al Operatorului și al Clientului de a desfășura relația contractuală în bune condiții)

 • Art. 6 alin. (1) lit. c) RGPD – îndeplinirea unei obligații legale care îi revine Operatorului 
 • Legea nr. 287/2009 privind Codul civil 
Datele vor fi păstrate pe toată perioada contractuală în vederea executării Contractului și îndeplinirii obligațiilor legale. După încetarea Contractului, Datele vor fi păstrate pentru protejarea drepturilor noastre pentru o perioadă cel puțin egală cu termenele prevăzute de legislația aplicabilă și termenele de prescripție, precum:

 • întocmirea și păstrarea documentelor financiar-contabile – 10 ani de la data încheierii exercițiului financiar în cursul căruia evidențele contabile au fost întocmite potrivit legislației contabile în vigoare;
 • ținerea evidenței Clienților, conform prevederilor legale – 5 ani de la data încetării contractului dintre părți;
 • revendicarea sau apărarea unor drepturi – se va lua în considerare termenul general de prescripție de 3 ani, prevăzut de Codul civil. 

După expirarea acestor termene, în urma unei analize pe care o vom face, fie vom șterge datele tale, fie le vom anonimiza și le vom folosi în scopuri statistice, de cercetare și dezvoltare, dacă legislația privind prelucrarea datelor cu caracter personal ne permite. 

 • nume și prenume;
 • adresă de e-mail;
 • număr de telefon.
 • Comunicări comerciale și de marketing;
 • Transmiterea de informații, sugestii, recomandări și noutăți cu privire la serviciile noastre;
 • Transmiterea de newlettere;
 • Solicitarea de feedback cu privire la serviciile noastre cu scopul de a ne îmbunătăți ori personaliza serviciile și ofertele noastre. 
 • Art. 6 alin. (1) lit. f) RGPD – interesul legitim al Operatorului 
 • Art. 6 alin. (1) lit. a) RGPD – consimțământul persoanei vizate

**În temeiul art. 12 alin. (2) din Legea nr. 506/2004, dacă Operatorul obține în mod direct adresa de e-mail a Clientului, cu ocazia vânzării / achiziționării serviciilor furnizate de Operator, putem utiliza adresa respectivă, în scopul efectuării de comunicări comerciale referitoare la produse sau servicii similare pe care le comercializăm. 

 • În cazul în care prelucrarea este întemeiată pe constimțământul tău, datele tale vor fi păstrate până la dezabonare/retragerea consimțământului acordat. Își poți retrage oricând consimțământul, în mod gratuit, exprimându-ți opțiunea de a nu primi comunicări în viitor, apăsând “Dezabonați” atunci când primești e-mailul de la noi sau să ne scrii la adresa legaloffice@digitalnation.ro
 • În cazul în care prelucrarea datelor tale are ca temei interesul legitim al Operatorului, ai dreptul în orice moment, în mod gratuit, de a te opune utilizării adresei tale de e-mail pentru efectuarea de comunicări comerciale și de a ne solicita să nu-ți mai comunicăm informații și materiale dintre cele prevăzute la adresa de e-mail. Te poți opune în orice moment apăsând „Dezabonați” atunci când primești e-mailul de la noi sau să ne scrii la adresa legaloffice@digitalnation.ro
Categorii de date pe care le putem prelucraScopul prelucrăriiTemeiul prelucrăriiDurata prelucrării
 • nume și prenume;
 • semnătura olografă sau electronică;
 • adresă de e-mail;
 • număr de telefon;
 • funcția/poziția ocupată;
 • denumirea și sediul persoanei juridice în cadrul căreia persoana juridică își desfășoară activitatea, cu care colaborează sau pe care o reprezintă;
 • orice alte informații oferite voluntar de Client/partenerul contractual sau direct de către persoana vizată pe parcursul desfășurării relației contractuale.
 • Încheierea și executarea Contractului încheiat între Client și Operator;
 • Desfășurarea relației contractuale și asigurarea unei bune comunicări între Operator și persoana vizată cu privire la orice aspect legat de sau în legătură cu relația contractuală;
 • Asigurare de suport prin transmiterea informațiilor și actualizărilor necesare;
 • Constatarea sau revendicarea unui drept în instanță;
 • îndeplinirea obligațiilor legale;
 • Asigurarea unei bune comunicări între părți în vederea îndeplinirii obiectului Contractului (transmiterea de comunicări, informări, notificări evaluarea serviciilor oferite etc)
 • Arhivare și păstrare documente. 
 • Art. 6 alin. (1) lit. f) RGPD – interesul legitim al Operatorului

(interesul comun al Operatorului și al Clientului de a desfășura relația contractuală în bune condiții)

 • Art. 6 alin. (1) lit. c) RGPD – îndeplinirea unei obligații legale care îi revine Operatorului 
 • Legea nr. 287/2009 privind Codul civil 
Datele vor fi păstrate pe toată perioada contractuală în vederea executării Contractului și îndeplinirii obligațiilor legale. După încetarea Contractului, Datele vor fi păstrate pentru protejarea drepturilor noastre pentru o perioadă cel puțin egală cu termenele prevăzute de legislația aplicabilă și termenele de prescripție, precum:

 • întocmirea și păstrarea documentelor financiar-contabile – 10 ani de la data încheierii exercițiului financiar în cursul căruia evidențele contabile au fost întocmite potrivit legislației contabile în vigoare;
 • ținerea evidenței Clienților, conform prevederilor legale – 5 ani de la data încetării contractului dintre părți;
 • revendicarea sau apărarea unor drepturi – se va lua în considerare termenul general de prescripție de 3 ani, prevăzut de Codul civil. 

După expirarea acestor termene, în urma unei analize pe care o vom face, fie vom șterge datele tale, fie le vom anonimiza și le vom folosi în scopuri statistice, de cercetare și dezvoltare, dacă legislația privind prelucrarea datelor cu caracter personal ne permite. 

 • Nume și prenume;
 • Imaginea;
 • Vocea;
 • Vârsta;
 • Ocupația, funcția/poziția deținută;
 • Locul de muncă / denumirea și sediul persoanei juridice în cadrul căreia persoana juridică își desfășoară activitatea, cu care colaborează sau pe care o reprezintă;
 • Orice alte informații (care se circumscriu datelor cu caracter personal) furnizate voluntar în cadrul interviurilor, formularelor de feedback ori alte discuții referitoare la Digital Nation.
 • Întocmirea portofoliului de imagini și proiecte al organizației pentru mediatizarea /  diseminarea / promovarea activității Operatorului  în spațiul public;
 • Realizarea de materiale informative, campanii de promovare, articole, postări, interviuri, reportaje, testimoniale și alte mijloace de oferire/primire feedback, prezentări cu privire la Digital Nation, realizare de conținut pentru site-ul și/sau platformele și rețelele sociale și profesionale ale Operatorului.
 • Art. 6 alin. (1) lit. a) RGPD – consimțământul persoanei vizate
 • Păstrarea și utilizarea datelor personale utilizate în vederea promovării se face pentru toată perioada necesară atingerii scopurilor pentru care au fost colectate datele personale sau până la retragerea consimțământului.

Îți poți retrage consimțământul în orice moment, în mod gratuit, prin transmiterea unui e-mail la adresa de e-mail: legaloffice@digitalnation.ro

Categorii de date pe care le putem prelucraScopul prelucrăriiTemeiul prelucrăriiDurata prelucrării
 • nume și prenume;
 • adresa poștală;
 • adresă de e-mail;
 • număr de telefon;
 • vârsta;
 • Imaginea (fotografia);
 • date privind educația, calificările, studiile, certificări, diplome, apartenența la organizații profesionale;
 • date privind experiența profesională;
 • date privind abilitățile și competențele tehnice, lingvistice ș.a.;
 • funcția/poziția ocupată;
 • orice alte informații oferite voluntar de persoana vizată pe parcursul desfășurării procesului de recrutare;
 • date și rezultate obținute la interviurile, testele și/sau evaluările desfășurate în procesul de recrutare;
 • datele înscrise în cartea de identitate, dacă candidatul este selectat și urmează a fi angajat de către Operator.
 • Desfășurarea procesului de recrutare;
 • Evaluarea candidaților, inclusiv prin solicitarea de informații de la actualul sau fostul angajator, în condițiile legii;
 • Procesarea și gestionarea candidaturilor și a datelor candidatului;
 • îndeplinirea obligațiilor legale, dacă este cazul. 
 • Art. 6 alin. (1) lit. f) RGPD – interesul legitim al Operatorului

(dacă candidatul este selectat și urmează a se încheia cu Operatorul un contract de muncă, de colaborare sau altă formă permisă de lege, temeiul prelucrării va fi cel prevăzut de art. 6 alin. (1) lit. b) RGDP – încheierea și executarea contractului)

 • Art. 6 alin. (1) lit. c) RGPD – îndeplinirea unei obligații legale care îi revine Operatorului 
Datele vor fi păstrate pe toată perioada de desfășurare a procesului de recrutare. După finalizarea procesului de recrutare, vom putea păstra datele tale pentru o perioadă de maximum 12 luni de la data colectării, cu scopul de a te informa cu privire la viitoare oportunități de angajare, colaborare sau alte forme permise de lege, dar numai dacă ți-ai manifestat în mod expres consimțământul în acest sens. În acest caz, datele tale vor fi păstrate până la împlinirea termenului de 12 luni sau până la retragerea consimțământului acordat. Îți poți retrage consimțământul în orice moment, în mod gratuit, prin transmiterea unui e-mail la adresa legaloffice@digitalnation.ro
Categorii de date pe care le putem prelucraScopul prelucrăriiTemeiul prelucrăriiDurata prelucrării
 • nume și prenume
 • serie și nr. carte de identitate;
 • ora sosirii și a plecării;
 • număr de înmatriculare auto, dacă este cazul.
 • Ținerea și păstrarea registrului de evidență a accesului vizitatorilor;
 • Implementarea regulilor și măsurilor de pază și protecție;
 • Asigurarea pazei și protecției bunurilor și persoanelor;
 • Arhivare și păstrare documente. 
 • Art. 6 alin. (1) lit. c) RGPD – îndeplinirea unei obligații legale care îi revine Operatorului 
 • Legea nr. 333/2003, cu modificarile ulterioare, privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor
 • 2 ani de la data colectării datelor
Categorii de date pe care le putem prelucraScopul prelucrăriiTemeiul prelucrăriiDurata prelucrării
 • nume și prenume;
 • adresa de e-mail;
 • număr de telefon;
 • ocupația, funcția, poziția deținută;
 • entitatea în care persoana vizată își desfășoară activitatea, cu care colaborează sau pe care o reprezintă;
 • imagine;
 • voce.
 • organizarea și desfășurarea evenimentelor, incluzând transmiterea invitațiilor de participare și comunicarea publică în mediul online cu privire la aceste evenimente.
 • Art. 6 alin. (1) lit. f) RGPD – interesul legitim al Operatorului
 • Art. 6 alin. (1) lit. a) RGPD – consimțământul persoanei vizate (numai dacă evenimentul este înregistrat și vizează prelucrarea vocii și a imaginii persoanei vizate).
 • Pe întreaga durată de organizare și desfășurare a evenimentului și pentru o perioadă de 3 ani de la data evenimentului.
 • Dacă prelucrarea a fost întemeiată pe consimțământul tău, îți poți retrage consimțământul în orice moment, în mod gratuit, prin transmiterea unui e-mail la adresa legaloffice@digitalnation.ro
 • Nume și prenume;
 • Imaginea (foto, video și/sau audio-video);
 • Vocea (audio / audio-video);
 • Vârsta;
 • Ocupația, funcția/poziția deținută;
 • Locul de muncă / denumirea și sediul persoanei juridice în cadrul căreia persoana juridică își desfășoară activitatea, cu care colaborează sau pe care o reprezintă;
 • Orice alte informații (care se circumscriu datelor cu caracter personal) furnizate voluntar în cadrul interviurilor, formularelor de feedback ori alte discuții referitoare la Digital Nation.
 • Organizarea și desfășurarea evenimentelor și întâlnirilor online sau offline;
 • Întocmirea portofoliului de imagini și proiecte al organizației pentru mediatizarea /  diseminarea / promovarea activității Operatorului  în spațiul public;
 • Realizarea de materiale informative, campanii de promovare, articole, postări, interviuri, reportaje, testimoniale și alte mijloace de oferire/primire feedback, prezentări cu privire la activitatea, proiectele, programele, produsele și serviciile Operatorului, realizare de conținut pentru site-ul și/sau platformele și rețelele sociale și profesionale ale Operatorului.
 • Art. 6 alin. (1) lit. a) RGPD – consimțământul persoanei vizate
 • Păstrarea și utilizarea datelor personale utilizate în vederea promovării se face pentru toată perioada necesară atingerii scopurilor pentru care au fost colectate datele personale sau până la retragerea consimțământului.

Îți poți retrage consimțământul în orice moment, în mod gratuit, prin transmiterea unui e-mail la adresa de e-mail: legaloffice@digitalnation.ro

Site-ul poate folosi funcția de încorporare Youtube pentru a afișa și reda videoclipuri de pe Youtube postate de Digital Nation și/sau care prezintă interes pentru industria în care activează Digital Nation, în scop de informare, promovare sau educare. 

Atunci când se utilizează videoclipuri Youtube în cadrul Site-ului, informațiile Utilizatorului sunt furnizate și folosite numai atunci când un material video este redat/vizualizat de către Utilizator. În acest caz, la accesarea videoclipurilor Youtube, furnizorul terț (Youtube) folosește tehnologii cookie pentru a aduna informații despre comportamentul Utilizatorului. În conformitate cu politica Youtube,  aceste cookie-uri sunt utilizate, printre altele, în scopuri statistice, pentru a îmbunătăți experiența de utilizare, precum și pentru a preveni practicile abuzive ori frauduloase. 

Te informăm că, atunci când ești conectat la Google, datele tale vor fi asociate în mod direct cu contul tău atunci când accesezi un videoclip Youtube încorporat pe Site. Pentru a evita o astfel de asociere cu contul tău de Youtube, trebuie să te deconectezi înainte de a accesa videoclipul. 

Youtube aparține Google LLC, cu sediul în 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, SUA (denumit în continuare „Google”), companie care declară că respectă nivelul de protecție a datelor din UE.

Conform politicii Youtube, Google stochează datele tale (chiar dacă accesezi Youtube ca utilizator neînregistrat) ca profiluri de utilizare și le evaluează, în temeiul art. 6 alineatul (1) (f) din GDPR (interesul legitim al Google în ceea ce privește afișarea de publicitate personalizată, cercetare de piață și / sau design personalizat al site-ului său web). Ai dreptul de a te opune creării acestor profiluri de utilizator prin exercitarea acestui drept în relația cu Youtube.

Pentru mai multe informații despre protecția datelor de pe „YouTube”, te rugăm să consulți politica de confidențialitate a furnizorului la adresa: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

În oricare dintre situațiile de mai sus, te informăm că este posibil să folosim (inclusiv să publicăm) datele tale cu caracter personal, în format anonimizat, pentru a crea date statistice și/sau demografice, fără ca prin acestea să se dezvăluie sau să poată fi dezvăluită identitatea ta, în următoarele scopuri:

De asemenea, te informăm că este posibil ca datele să nu poată fi șterse la expirarea termenelor menționate anterior în cazurile în care pentru îndeplinirea unor obligații legale ori a unor interese legitime ale Operatorului sunt necesare durate mai mari de păstrare. Spre exemplu, legea de impune să păstrăm anumite categorii de date (date financiare și bancare, date de identificare etc) pentru o perioadă de cel puțin 5 ani de la încetarea raportului juridic dintre tine și noi. În toate situațiile, dacă este cazul, după împlinirea duratei necesare conform scopurilor menționate ori după împlinirea duratei impuse de lege ori de protejarea intereselor legitime ale Operatorului, datele cu caracter personal vor fi șterse din evidența noastră sau vor fi luate măsuri pentru anonimizarea acestora, astfel încât identificarea persoanelor vizate în baza acestora să nu mai fie posibilă. 

Nu colectăm niciun fel de date care se circumscriu categoriei speciale de date cu caracter personal, astfel cum a fost definită în prezentul document. 

În ceea ce privește datele cu caracter personal aparținând minorilor (în special minorii sub 16 ani), te rugăm să ai în vedere că vom solicita acordul prealabil al părintelui/tutorelui/reprezentantului legal al minorului pentru prelucrarea datelor cu caracter personal. Luăm toate măsurile rezonabile pentru a ne asigura că persoanele care ne furnizează date cu caracter personal sunt majore/declară vârsta reală, fără a ne putea asuma răspunderea pentru datele false, incorecte ori incomplete furnizate nouă de aceste persoane. 

Prelucrăm numai acele date cu caracter personal care sunt necesare pentru atingerea scopurilor arătate mai sus. Vom prelucra datele tale cu caracter personal numai pentru scopurile în care au fost colectate, cu excepția situațiilor în care se impun prelucrări în scopuri suplimentare, dar compatibile cu scopurile originale. Dacă legislația incidentă ne permite să prelucrăm datele tale în scopuri diferite de scopul original, vei fi informat cu privire la aceasta. 

În principal, prelucrăm datele cu caracter personal pe care ni le furnizezi tu în mod direct prin una sau mai multe dintre următoarele acțiuni, fără ca acestea să aibă caracter exhaustiv:

În situația în care ne furnizezi date cu caracter personal aparținând unor alte persoane fizice, ai obligația de a informa respectivele persoane vizate înainte de această dezvăluire cu privire la modalitatea în care Operatorul va prelucra datele lor cu caracter personal, în conformitate cu prezenta Politică de confidențialitate. 

De asemenea, atunci când persoana vizată este Reprezentant al Clientului/partenerului contractual al Operatorului, datele tale cu caracter personal ne sunt furnizate, în principal, în mod direct de către Clientul/partenerul contractual, prin transmiterea informațiilor, datelor și documentelor necesare pentru negocierea, încheierea și executarea Contractului; acest fapt nu exclude ca Operatorul să colecteze date și direct de la tine, în vederea executării Contractului, în îndeplinirea atribuțiilor tale. 

În cazul procesului de recrutare, datele tale ne pot fi furnizate fie direct de către tine, prin modalitățile precizate de Operator, fie de la terți – specialiști în recrutare sau site-uri și platforme de recrutare.

Totodată, este posibil să colectăm în mod automat, prin utilizarea modulelor cookie, date transmise de dispozitivul tău (calculator, tabletă, telefon mobil etc), precum adresa de protocol de internet, codul IMEI, versiunea sistemului de operare, date privind locația, data și durata accesării Site-ului etc. Toate informațiile privind utilizarea de cookies sunt disponibile pe Site, în cadrul pop-up-ului din subsolul paginii. 

Te informăm că este posibil ca, în situația în care interacționezi cu unul dintre mesajele noastre de promovare de pe un Site ori o rețea socială, deținute de alte persoane decât Operatorul, să primim date colectate în urma interacțiunilor legate de publicitate/campanii de promovare. 

Operatorul utilizează serviciile mai multor parteneri contractuali pentru îndeplinirea scopurilor menționate, pentru desfășurarea activității noastre, precum și pentru protejarea drepturilor și intereselor noastre. În același sens, în vederea îndeplinirii unor obligații ce ne incumbă în temeiul legii, putem interacționa și dezvălui date unor instituții și autorități publice. De aceea, este posibil ca Operatorul să dezvăluie unor terțe persoane datele tale cu caracter personal în următoarele situații:

Operatorul nu va transfera către terți datele personale colectate și stocate în baza de date, cu excepția partenerilor noștri cu care am încheiat contracte în acest sens și care se obligă să îndeplinească aceleași cerințe cu privire la confidențialitatea și securitatea datelor cu caracter personal. Acești parteneri pot avea calitatea de:

Datele tale cu caracter personal vor fi transferate către acești terți numai în măsura în care o asemenea dezvăluire este necesară și numai pentru a servi scopurilor de prelucrare menționate în prezentul document. 

  1. Instituții și autorităţi publice, auditori, instituţii cu competenţe în realizarea de inspecţii şi controale asupra Operatorului, care ne solicită să furnizăm informaţii, în virtutea obligaţiilor legale, precum: Agenția Națională de Administrare Fiscală,  Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau alte autorităţi cu competenţa de a verifica bazele noastre de date; 
  2. terți achizitori, dacă activitatea Operatorului ar fi transferată, în tot sau în parte, iar datele persoanelor vizate ar fi parte din activele care fac obiectul unei astfel de tranzacții;
  3. pentru respectarea unei cerinţe legale sau pentru protejarea drepturilor şi intereselor noastre sau ale altor entităţi sau persoane, precum instanţe de judecată; 
  4. datele tale pot fi divulgate către organele statului, în situația în care există o cerere expres din partea acestora și legea o impune ori dacă există în sarcina noastră obligații impuse de lege cu privire la securitatea națională, prevenirea sau combaterea unei activități ilegale;
  5. Entități afiliate Operatorului / entități care fac parte din Grupul Digital Nation. 
  1. dacă îți exprimi consimțământul pentru o astfel de dezvăluire;
  2. la solicitarea și conform instrucțiunilor tale, dacă îți exerciți dreptul la portabilitate;
  3. către persoanele care acționează legal în numele tău, dacă această calitate este dovedită;
  4. dacă dezvăluirea este necesară pentru protejarea bunurilor, drepturilor și persoanelor ori pentru a răspunde și a ne apăra împotriva unei reclamații.

Dacă va fi necesar să transferăm datele către persoane afiliate, parteneri ori prestatori de servicii dintr-o țară terță (din afara Spațiului Economic European – SEE), Operatorul va implementa măsuri adecvate pentru protejarea datelor și ne vom asigura că există un acord corespunzător privind transferul de date cu caracter personal, în conformitate cu standardele aprobate de Comisia Europeană și RGPD.

Unele informații pe care le colectăm pot fi publicate în formă anonimă (spre exemplu: informații despre numărul de utilizatori de pe Site). 

Dreptul de a fi informat Prezentul document furnizează informațiile pe care ai dreptul să le primești în conformitate cu legislația aplicabilă. De asemenea, ai dreptul de a ne solicita o copie a datelor tale cu caracter personal pe care Operatorul le deține ori să ne soliciți informații suplimentare cu privire la prelucrarea datelor tale.
Dreptul de acces la datele tale cu caracter personal Ne poți solicita confirmarea că datele tale sunt prelucrate de noi și poți solicita informații privind modalitatea în care aceste date sunt gestionate. O astfel de cerere se adresează Operatorului, iar răspunsul este furnizat în termen de o lună de la data cererii, în  mod gratuit (cu excepția cazului în care cererea este nefondată sau excesivă). Acest termen se poate prelungi cu două luni în cazul în care cererea este complexă. În acest caz, vei fi informat în termen de o lună de la primirea solicitării cu privire la necesitatea și motivele extinderii termenului de răspuns.
Dreptul de rectificare Ne poți solicita rectificarea sau completarea datelor tale inexacte. Îți vom răspunde în termen de cel mult 30 de zile de la data solicitării. Acest termen se poate prelungi cu încă două luni în cazul în care cererea este complexă. În acest caz, vei fi informat în termen de o lună de la primirea solicitării cu privire la necesitatea și motivele extinderii termenului de răspuns. Vom transmite modificările oricăror terțe părți care trebuie să le schimbe și te vom informa că acest lucru a fost făcut. 
Dreptul la ștergerea datelor cu caracter personalNe poți solicita oricând ștergerea datelor tale cu caracter personal, dar doar dacă nu există o obligaţie legală de păstrare. Totuși, te rugăm să ai în vedere că pot exista şi alte situații în care datele tale nu vor putea fi șterse (spre exemplu, dacă datele tale sunt prelucrate pentru îndeplinirea unor obligații legale ori pentru constatarea sau apărarea unui drept în justiție). Unde este posibil, Operatorul va respecta dreptul tău și vor șterge datele tale fără întârzieri nejustificate. 
Dreptul la restricționarea prelucrăriiPoți alege să păstrăm datele tale, dar să ne soliciți să oprim prelucrarea. Acest lucru se poate cere atunci când dorești, spre exemplu, să verifici corectitudinea datelor sau scopul procesării acestora. 
Dreptul la portabilitatea datelor cu caracter personal Datele tale se află înregistrate atât în format fizic cât și electronic, în baze de date prelucrate manual. Ai dreptul de a transmite aceste date unui alt operator, fără opoziție din partea noastră. Noi vom face tot ce se poate pentru a furniza informațiile într-un format portabil/structurat, utilizat în mod curent.
Dreptul de opozițieAi dreptul de a te opune oricând prelucrării datelor tale cu caracter personal și ne poți solicita să nu le mai prelucrăm.
Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automată, inclusiv crearea de profiluri Nu practicăm luarea deciziilor bazate pe prelucrarea automată a datelor, incluzând crearea de profiluri, cu efect juridic sau similar semnificativ pentru tine.
Dreptul de a depune plângere la Autoritatea de Supraveghere și de a te adresa justițieiDacă nu ești mulțumit de răspunsul primit la solicitarea ta ori dacă apreciezi că îți sunt încălcate drepturile, ai dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu sediul în București, Bd. General Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1. Procedura de soluționare a plângerilor este disponibilă aici
Dreptul de retragere a consimțământuluiCând prelucrarea se bazează pe consimţământul tău, îți poți retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia. Astfel, poți modifica sau elimina consimțământul în orice moment, iar noi vom acționa imediat în consecință, cu excepția cazului în care există un motiv legal sau un interes legitim pentru a nu face acest lucru.

Ne poți contacta oricând pentru exercitarea drepturilor tale, prin următoarele modalități:

Este posibil ca în unele cazuri să nu te putem identifica întrucât nu ai furnizat suficiente date în solicitarea ta. În astfel de cazuri, îți vom solicita informații suplimentare care să permită identificarea ta. Dacă nu ne furnizezi aceste informații, nu suntem obligați să îți răspundem. Dacă ești nemulțumit cu privire la răspunsul oferit de Operator la solicitarea ta, ai dreptul de a depune o plângere la Autoritatea de Supraveghere și de a te adresa instanțelor de judecată.

Depunem toate eforturile pentru a implementa măsurile tehnice şi organizatorice necesare pentru asigurarea unui nivel de protecţie şi de securitate adecvat în cadrul operaţiunilor efectuate asupra datelor cu caracter personal. În acest scop, bazele de date vor fi accesibile numai persoanelor autorizate. Vom lua măsurile rezonabile pentru păstrarea datelor cu caracter personal de o manieră exactă, completată şi actualizată, pentru a îndeplini scopurile pentru care acestea au fost colectate, cu respectarea dreptului de acces, de intervenție și de opoziție. Datele inexacte sau incomplete vor fi rectificate sau eliminate din evidenţa curentă.

Operatorul va prelucra datele cu caracter personal numai pentru scopurile pentru care au fost colectate, cu excepţia cazului în care persoana vizată îşi manifestă anterior consimţământul şi pentru prelucrarea în alte scopuri sau în alte cazuri permise de lege, și numai pentru perioada necesară îndeplinirii scopurilor stabilite, cu excepția situației în care în sarcina noastră există o obligație legală de a păstra datele pentru o perioadă mai lungă. 

De asemenea, vom proceda la verificări periodice asupra datelor cu caracter personal deținute de organizația noastră, care nu mai servesc realizării scopurilor sau îndeplinirii unor obligaţii legale, vor fi distruse sau transformate în date anonime într-un interval de timp rezonabil, potrivit procedurilor stabilite de lege.

Site-ul nostru conține linkuri către alte site-uri web. Această politică de confidențialitate se aplică numai în cazul acestui Site, astfel încât, atunci când vă conectați la alte site-uri web, trebuie să citiți propriile politici de confidențialitate. Nu ne putem asuma responsabilitatea pentru niciun acces neautorizat sau pierdere de date care se află în afara controlului nostru; nu putem fi ținuți răspunzători pentru securitatea și conținutul site-urilor, platformelor sau serviciilor la care facem trimitere prin Site-ul nostru și care aparțin unor terțe părți. 

Te poți adresa oricând Operatorului prin oricare dintre următoarele modalități:

Ne poți contacta oricând pentru a solicita informații privind prelucrarea datelor cu caracter personal, pentru a formula sesizări și reclamații, precum și pentru a exercita oricare dintre drepturile recunoscute de RGPD și descrise mai sus. Dacă este necesar, înainte de a răspunde unei solicitări, îți putem solicita informații suplimentare în vederea confirmării identității tale. Vom lua toate măsurile rezonabile pentru a răspunde solicitărilor într-un termen de o lună, în mod gratuit. Informațiile/răspunsul la solicitare îți vor fi furnizate în termen de cel mult o lună de la primirea solicitării, în mod gratuit. Acest termen se poate prelungi cu încă două luni în cazul în care cererea este complexă. În acest caz, vei fi informat în termen de o lună de la primirea solicitării cu privire la necesitatea și motivele extinderii termenului de răspuns.

Dacă nu ești mulțumit de răspunsul primit la solicitarea dumneavoastră, ai dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu sediul în București, Bulevardul General Gheorghe Magheru nr. 28-30, sector 1, e-mail anspdcp@dataprotection.ro, telefon +40.318.059.211 sau +40.318.059.212. Procedura de soluționare a plângerilor este disponibilă prin accesarea paginii de internet a Autorității de Supraveghere sau prin accesarea următorului link: http://www.dataprotection.ro/?page=procedura_de_solutionare_a_plangerilor.  

Prezenta Politică de prelucrare a datelor cu caracter personal poate fi supusă modificărilor în orice moment de către organizația noastră. Modalitatea de prelucrarea a datelor va fi cea prevăzută de cea mai nouă versiune a prezentei Politici de confidențialitate, disponibilă permanent prin accesarea Site-ului. Ne rezervăm dreptul de a-ți transmite actualizări referitoare la această politică. Nu îți vom transmite alte tipuri de informații.