TCU Stuff

Ceva chestii legale

Citeste-le cu atentie.

 

TERMENI SI CONDIȚII PENTRU UTILIZAREA SITE-ULUI www.digitalnation.ro
ȘI PENTRU ADERAREA LA COMUNITATEA DIGITAL NATION

 

 

I.           INTRODUCERE

 

Site-ul digitalnation.ro (în continuare „site-ul”) este deținut și operat de ASOCIAȚIA DEVACADEMY, persoană juridică română fără scop patrimonial, cu sediul în București, Str. Industriilor nr. 56, bl. 6, sc. B, et. 2, ap. 99, Sector 3, înregistrată în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor aflat la grefa Judecătoriei Sectorului 3 București sub nr. 22/24.02.2015 și în Registrul Național al Asociațiilor sub nr. 15856/A/2015, CUI 34176347 (în continuare „Digital Nation”).

 

Utilizarea site-ului este condiționată de respectarea condițiilor de acces și de utilizate detaliate mai jos, precum și de respectarea ansamblului de legi aplicabile, aceste condiții fiind aplicabile tuturor utilizatorilor site-ului.

 

Prezentele clauze nu se aplică şi paginilor de internet la care site-ul digitalnation.ro face referire sau trimitere, dacă este cazul, iar Digital Nation nu este răspunzătoare de conţinutul acestor site-uri aparţinând unor terţe persoane. Prezentarea unor link-uri de internet aparţinând unor terțe persoane se poate face în scop informativ sau în scop publicitar.

 

II.         OBIECTUL ȘI ACCEPTAREA TERMENILOR ȘI CONDIȚIILOR DE UTILIZARE

 

2.1. Accesul și utilizarea site-ul digitalnation.ro se realizează în mod gratuit și liber pentru orice utilizator, nefiind solicitată utilizatorului înregistrarea și/sau efectuarea vreunei plăți pentru accesul la conținutul site-ului.

 

2.2.  Înregistrarea va fi cerută utilizatorului doar în următoarele situații:

 

  • dacă utilizatorul dorește să se aboneze la newsletter-ul Digital Nation pentru a primi informații despre programele și evenimentele Digital Nation;
  • dacă utilizatorul dorește să adere și/sau să sprijine Digital Nation (în calitate de membru, mentor sau partener).

2.3. Accesul și utilizarea site-ului sunt supuse și reglementate de Termenii și condițiile de utilizare, de politicile sau alte condiții menționate în prezentul document și disponibile pe site-ul Digital Nation, precum și de toate legile și regulamentele în materie

 

2.4. Se recomandă citirea cu atenție a Termenilor și Condițiilor de Utilizare. Accesarea, parcurgerea și utilizarea site-ului presupun acceptarea implicită și necondiționată a Termenilor și Condițiilor. Prin acceptarea acestora, sunteți de acord să respectați toate clauzele stipulate în prezentul document și vă asumați răspundere pentru orice încălcare adusă acestuia.

 

2.5. Folosirea site-ului nu este posibilă în lipsa unui acord asupra Termenilor și Condițiilor de Utilizare. În situația în care nu sunteți de acord cu Termenii și Condițiile, vă rugăm să nu utilizați acest site.

 

2.6.  Ne rezervăm dreptul de a aduce modificări în orice moment site-ului nostru și Termenilor și Condițiilor de Utilizare. Modificările vor fi aduse la cunoștința publicului prin postarea pe site a variantei actualizate a Termenilor și Condițiilor de utilizare, fără nicio altă notificare. Schimbările importante vor fi comunicate în manieră adecvată, dacă este cazul. Asigurați-vă că recitiți Termenii și Condițiile de Utilizare în mod regulat deoarece dacă accesați sau utilizați platforma se va considera că ați fost de acord cu Termenii și Condițiile de Utilizare în versiunea publicată pe site-ul nostru la momentul accesării platformei.

 

2.7. Site-ul digitalnation.ro este oferit utilizatorilor fără niciun fel de garanții, operatorul site-ului nefiind ținut răspunzător pentru nicio defecțiune, eroare, blocare sau indisponibilitate temporară sau permanentă a site-ului.

 

III.        ÎNREGISTRAREA UTILIZATORILOR PE SITE-UL DIGITAL NATION
A.  ABONAREA LA NEWSLETTER

 

3.1. În sensul art. 2.2, utilizatorii se pot înregistra în orice moment pe site-ul digitalnation.ro fie pentru a se abona la newsletter-ul organizației, fie pentru a adera la organizația Digital Nation. Finalizarea și utilizarea contului aferent site-ului sunt condiționate de acceptarea Termenilor și Condițiilor de Utilizare.

 

3.2.  Abonarea la newsletter-ul Digital Nation se va realiza odată cu completarea și transmiterea de către utilizatori a formularelor de înregistrare disponibile pe site, secțiunea „Alătură-te comunității”. Formularele vor conține, printre altele, informațiile de contact ale utilizatorului (Prenume, Nume, Data nașterii, Email, Număr telefon, Oraș, Județ, Țară, Ocupație curentă, Program de învățare ales, CV, Motivație, Recomandare),necesare transmiterii newsletter-ului. Aceste din urmă date vor fi  folosite de Digital Nation numai pentru transmiterea informațiilor referitoare la programele, proiectele, evenimentele, publicațiile legate de activitatea Digital Nation ori a persoanelor afiliate. Dezabonarea se poate face în orice moment, accesând link-urile puse la dispoziție.

 

3.3. Prin completarea formularului menționat la art. 3.2., utilizatorul garantează că furnizează date reale, exacte și complete, care aparțin utilizatorului.

 

3.4. Dacă se dovedește că utilizatorul furnizează datele sau adresa de e-mail aparținând unei alte persoane, cererea de înregistrare va fi ștearsă iar utilizatorul va fi ținut răspunzător pentru toate daunele produse. În situația în care datele furnizate nu sunt reale sau sunt incomplete ori inexacte, înregistrarea utilizatorului va fi suspendată sau ștearsă. În ambele cazuri, Digital Nation are dreptul de a refuza utilizatorului orice alte încercări ulterioare de utilizare și înregistrare pe site.

 

3.5. Fiecare utilizator este responsabil în totalitate pentru contul său și va lua toate măsurile pentru a asigura securitatea informațiilor sale de acces.

 

3.6. Digital Nation își rezervă dreptul ca fiecare solicitare privind abonarea la newsletter să fie supusă acceptării de către Digital Nation. Digital Nation nu are obligația de a declara motivele care au dus la respingerea oricărei cereri de abonare.

 

B.  ADERAREA LA COMUNITATEA DIGITAL NATION – ÎNREGISTRAREA CA MEMBRU

 

I. DOBÂNDIREA CALITĂȚII DE MEMBRU DIGITAL NATION

 

3.7. Pentru utilizatorii care doresc să adere la programele Digital Nation, înregistrarea se va realiza prin completarea formularului pus la dispoziție pe site prin accesarea paginii „Alătură-te comunității”, secțiunea „Ca Membru”. Înregistrarea prin completarea acestui formular nu garantează utilizatorului că va fi admis în cadrul comunității Digital Nation.

 

3.8. Prin completarea formularului menționat la art. 3.7., utilizatorul garantează că furnizează date reale, exacte și complete, care aparțin utilizatorului.

 

3.9. Dacă se dovedește că utilizatorul furnizează datele sau adresa de e-mail aparținând unei alte persoane, cererea de înregistrare va fi ștearsă iar utilizatorul va fi ținut răspunzător pentru toate daunele produse. În situația în care datele furnizate nu sunt reale sau sunt incomplete ori inexacte, înregistrarea utilizatorului va fi suspendată sau ștearsă. În ambele cazuri, Digital Nation are dreptul de a refuza utilizatorului orice alte încercări ulterioare de utilizare și înregistrare pe site.

 

3.10. În urma completării formularului pus la dispoziție pe site, Digital Nation va analiza cererea fiecărui utilizator și va decide, în urma unui proces de selecție, acceptarea sau respingerea cererii de aderare la comunitatea Digital Nation. Digital Nation nu are obligația de a declara motivele care au dus la respingerea oricărei cereri de aderare la comunitatea Digital Nation. Utilizatorii selectați vor dobândi calitatea de membru Digital Nation, sub rezerva achitării taxei de membru, conform art. 3.12.8.

 

3.11. Fiecare utilizator care aplică pe site la secțiunea „Ca Membru” trebuie să aibă în vedere următoarele cerințe și criterii de selecție:

 

  1. a) utilizatorul trebuie să fie cetățean român sau moldovean. Vârsta nu reprezintă un criteriu de selecție – spectrul de vârstă al celor înscriși începe în general de la 18 ani și ajunge la 45 ani, cu excepții în ambele capete ale intervalului;
  1. b) utilizatorul trebuie să aleagă și să aplice pentru track-ul care vizează domeniul în care acesta are experiență relevantă minimă și în care dorește să se dezvolte și să genereze valoare. În acest sens, este necesar ca utilizatorul să aibă o anumită experiență deja construită în domeniu sau în ceva premergător. Experiența va fi demonstrată prin indicarea job-urilor deținute, cu descrierea atribuțiilor și responsabilităților, sau a proiectelor personale ori încercări practice ale utilizatorului;

 

  1. c) utilizatorul se va informa asupra structurii și particularităților programului ales pentru a determina dacă își poate asuma angajamentul pe care îl presupune calitatea de membru, respectiv să dispună de timpul și de energia necesară pentru a finaliza programul;
  1. d) utilizatorul compatibil cu programul Digital Nation va fi serios, implicat, disciplinat, devotat propriei dezvoltări și va urmări în permanență să progreseze și să performeze. Programele Digital Nation se vor desfășura exclusiv online, astfel că utilizatorul care dobândește calitatea de membru își asumă angajamentul de a parcurge singur materialele teoretice puse la dispoziție de Digital Nation și de a colabora cu mentorii Digital Nation, conform programei stabilite, comunicată utilizatorului;
  1. e) utilizatorul trebuie, în mod obligatoriu, să stăpânească limba engleză la un nivel cel puțin mediu; utilizatorul înțelege că majoritatea materialelor de studiu sunt și vor fi în limba engleză, fiind posibil ca inclusiv interacțiunile cu mentorii să se desfășoare în limba engleză; așadar, utilizatorul care nu are cunoștințe de limba engleză nu va putea progresa în cadrul programului Digital Nation.

3.12. Selecția membrilor Digital Nation dintre utilizatorii înscriși presupune următoarele etape:

 

3.12.1. După completarea formularelor puse la dispoziție pe site-ul Digital Nation, conform art. 3.7-3.10, utilizatorii vor fi supuși unui test online eliminatoriu. Prin efectuarea acestui test se va determina dacă utilizatorul deține cunoștințele și experiența necesare pentru înscrierea și parcurgerea track-ului ales.

 

3.12.2. Dacă rezultatul testului nu este satisfăcător, utilizatorul va fi eliminat și nu va mai parcurge următoarele etape. Utilizatorul eliminat va putea aplica din nou pentru programele viitoare ale Digital Nation.

 

3.12.3. După finalizarea etapei testului eliminatoriu, Digital Nation va proceda la analizarea amănunțită a tuturor CV-urilor utilizatorilor care au obținut un rezultat satisfăcător la test, urmărindu-se cu precădere experiența profesională, respectiv implicarea în proiecte adiacente domeniului ales.

 

3.12.4. În urma etapei descrisă la art. 3.12.3 se va realiza o selecție inițială a utilizatorilor care întrunesc condițiile necesare, aceștia dobândind calitatea de membru Digital Nation. Utilizatorii aleși vor fi supuși unei perioade de probă de o lună, interval în care vor beneficia de materialele de învățare și platformele Digital Nation, urmând ca la sfârșitul perioadei de probă să fie supuși unei noi evaluări. Evaluarea va avea în vedere, în principal, conduita și progresul membrului în cadrul programului Digital Nation și va avea ca scop selectarea membrilor finali Digital Nation.

 

3.12.5. Membrul care obține rezultate satisfăcătoare în urma evaluării prevăzută de art. 3.12.4 va dobândi calitatea de membru final și va trece la modulele de LevelUp ulterioare, aferente track-ului ales, păstrându-și calitatea de membru. În caz contrar, dacă membrul obține un rezultat negativ în urma evaluării activității din cadrul perioadei de probă, acesta va fi eliminat din programul Digital Nation și va pierde calitatea de membru, deci inclusiv accesul la materialele de învățare și la platformele Digital Nation.

 

3.12.6. Având în vedere misiunea Digital Nation, membrii Digital Nation înțeleg și acceptă că activitatea și conduita lor pe parcursul desfășurării track-ului ales va fi supravegheată îndeaproape și că, dacă se constată că un membru nu manifestă implicare și seriozitate, nu progresează și/sau încalcă obligațiile asumate, regulile interne, respectiv prevederile prezentului document, acesta va fi eliminat din Digital Nation, fără nicio formalitate prealabilă. 

 

3.12.7. După finalizarea primului an de membru în cadrul Digital Nation, membrii interesați vor putea aplica pentru proiecte în Digital Incubator, alături de companii sau de startup-uri formate de aceștia și de colegii săi. Totodată, acești membri vor putea aplica pentru joburi remote în domeniu lor.

 

 

 

II. ACCESUL ȘI UTILIZAREA DE CĂTRE MEMBRU A MATERIALELOR DE ÎNVĂȚARE ȘI A PLATFORMELOR DIGITAL NATION

 

3.13. Odată cu dobândirea calității de membru Digital Nation, se va oferi accesul la materialele de învățare și la platformele Digital Nation.

 

3.14. Accesul și utilizarea platformelor Digital Nation se adresează exclusiv membrilor Digital Nation și vor fi supuse regulilor prevăzute de Termenii și condițiile specifice fiecărei platforme. Aceste documente vor fi aduse la cunoștința membrilor anterior punerii la dispoziție a conturilor sau a instrumentelor de creare a conturilor aferente acestor platforme.  Finalizarea și utilizarea contului aferent platformei, respectiv utilizarea platformelor și a materialelor puse la dispoziție prin intermediul acestora, sunt condiționate de acceptarea Termenilor și Condițiilor de Utilizare.

 

3.15. Se interzice în mod expres membrilor de a ceda, unui alt membru Digital Nation ori unui terț, contul creat în condițiile prevăzute de art. 3.14. ori de a dezvălui cu intenție ori din neglijență parola de acces. În acest sens, fiecare membru va lua toate măsurile rezonabile pentru ca aceste informații (parola de acces și informații privind contul) să nu ajungă în posesia unei alte persoane, fie membru Digital Nation sau terț. Fiecare membru este responsabil pentru utilizarea contului său de către o altă persoană.

 

3.16. Atât platformele cât și materialele de învățare puse la dispoziția membrilor trebuie utilizate numai în conformitate cu scopul și natura activităților desfășurate în cadrul Digital Nation.  Platformele menționate sunt utilizate de Digital Nation în temeiul unor licențe de utilizare acordate de furnizori externi (Facebook, Google etc), astfel că utilizarea de către membrii Digital Nation a acestor platforme va fi supusă termenilor și condițiilor de utilizare specifice acestor platforme, fiecare membru asumându-și în integralitate răspunderea pentru orice încălcare.

 

3.17. Digital Nation este deținătorul exclusiv al întregului conținut afișat pe aceste platforme, dacă acest conținut este creat de Digital Nation. Membrii înțeleg și acceptă că majoritatea materialelor de învățare nu sunt create de Digital Nation și, prin urmare, nu constituie proprietatea noastră. Aceste materiale de învățare vor fi puse la dispoziția membrilor prin indicarea de link-uri și referințe relevante, prin intermediul platformei, către documente, articole, materiale video, tutoriale etc, vizualizarea acestor materiale realizându-se prin accesarea site-urilor ori platformelor externe.

 

3.18. Utilizarea materialelor de învățare și a conținutului platformelor, precum și reproducerea acestora, pe hârtie sau digital, este permisă membrilor numai pentru folosința strict personală și numai dacă această utilizare este circumscrisă scopului și activităților desfășurate în cadrul Digital Nation, fiind exclusă orice utilizare în scopuri comerciale, publicitare, de informare, astfel încât să fie conformă dispozițiilor legale în vigoare în materia drepturilor de proprietate intelectuală. Materialele postate în cadrul platformei nu pot fi copiate și păstrate pe niciun suport de către utilizatori.

 

 

III. ÎNDATORIRILE MEMBRILOR DIGITAL NATION

 

3.19. Dobândirea calității de membru în cadrul Digital Nation presupune seriozitate și devotament față de programul ales. Fiecare membru va urmări propriul progres și va dovedi implicare față de toate activitățile propuse și desfășurate în cadrul track-ului ales, sub sancțiunea eliminării din program.

 

3.20. Fiecare membru își va seta în mod liber propriul ritm de parcurgere și însușire a cunoștințelor teoretice, fiind unicul responsabil de menținerea gradului de prezență la curs și de dezvoltarea sa și de atingerea performanței.

 

3.21. Fiecare membru își asumă angajamentul de a respecta misiunea Digital Nation și de a manifesta în permanență bună-credință față de colegi, de mentori și de orice alți parteneri implicați în program.

 

3.22. Membrii Digital Nation înțeleg că programele de învățare implică evaluări tehnice și de atitudine la intervale regulate, fiind urmărită inclusiv motivația membrului de a se dezvolta. În urma acestor evaluări, se va acorda un punctaj fiecărui membru. Dacă nu este întrunit punctajul minim, membrul va fi exclus din program, fără nicio formalitate prealabilă, iar cotizația de membru achitată nu va fi restituită, indiferent de perioada scursă.

 

C. ÎNSCRIEREA ÎN DIGITAL NATION CA MENTOR SAU CA PARTENER

 

3.23. Pentru utilizatorii care doresc un rol de mentor sau de partener în cadrul Digital Nation, înregistrarea se va realiza prin completarea formularului pus la dispoziție pe site prin accesarea paginii „Alătură-te comunității”, secțiunea „Ca Mentor”, respectiv „Ca Partener”, în funcție de scopul urmărit. Înregistrarea prin completarea formularului nu garantează utilizatorului că va fi admis în cadrul comunității Digital Nation și că i se va acorda rolul de mentor ori partener.

 

3.24. Selecția mentorilor/partenerilor se va face în urma unei analize a formularului de înregistrare și a CV-ului atașat acestuia, urmată de o evaluare directă, prin intermediul unor discuții între persoanele interesate și reprezentanții Digital Nation. Se va urmări în principal experiența relevantă în domeniul ales și capacitatea de a transmite cunoștințele și de a ghida membrii Digital Nation, pentru mentori, iar pentru parteneri se va urmări gradul de implicare în educație, formare și dezvoltare a oamenilor în discipline digitale, Pentru rolul de Partener în cadrul Digital Nation sunt vizate, cu precădere, companiile, indiferent de poziționarea acestora pe piață.

 

3.25. Persoanele care vor dobândi rolul de mentor sau de partener nu vor fi remunerate și nu vor putea pretinde niciun fel de beneficii, de nicio natură, de la organizația Digital Nation.

 

3.26. Mentorii/partenerii Digital Nation pot fi eliminați în orice moment dacă se constată că manifestă o conduită contrară scopului și intereselor Digital Nation.

 

D. ÎNSCRIEREA ÎN DIGITAL INCUBATOR

 

3.27. Digital Incubator se adresează următoarelor categorii:

 

  • membrilor Digital Nation care au finalizat track-ul ales și care doresc să parcurgă următorul pas – crearea unei echipe și dezvoltarea prototipurilor/produselor imaginate, urmate de crearea unui startup prin intermediul căruia acestea vor fi implementate;
  • companiilor deja existente, cu o poziție solidă pe piața în care activează, care doresc să inoveze în interiorul companiei și au nevoie de sprijinul unei echipe de implementare formată din cei mai buni specialiști;
  • antreprenori în devenire, la început de drum sau consacrați (aflați în faza de scale-up) care au identificat nevoia de consultanță și suport pentru rafinarea, implementarea ori dezvoltarea ideii lor. Pentru a fi eligibili, antreprenorii trebuie să fie într-un stadiu mai avansat, nu doar la stadiul de concept/idee de business/de produs; antreprenorii trebuie să fi identificat deja o oportunitate, să fi materializat ideea de business, indiferent dacă au găsit sau nu modelul de business replicabil; cu alte cuvinte, trebuie să-și fi validat, sub orice formă, ideea de business, să aibă o imagine structurată și cât mai clară despre propriul model de business, să poată prezenta cel puțin un produs minim viabil etc.

3.28. Utilizatorii care doresc înregistrarea în Digital Incubator vor completa formularul pus la dispoziție pe site prin accesarea paginii „Alătură-te comunității”, secțiunea „Ca Startup”. Înregistrarea prin completarea formularului nu garantează utilizatorului că va fi admis în cadrul Digital Incubator.

 

3.29. Prin înscrierea în Digital Incubator, aplicanții înțeleg și acceptă că nu vor primi sprijin financiar, ci acces către tot know-how-ul antreprenorial deținut de Digital Nation, menit să le crească șansele de reușită, prin sesiune de rafinare a direcției, a strategiei și a tacticilor pe care le au la momentul înscrierii. După etapa de rafinare, aplicanții vor primi echipe de implementare necesare pentru prototipul sau produsul businessului acestora.

 

3.30. Digital Nation nu-și poate asuma nici un angajament și nu poate garanta aplicanților succesul businessului lor și/sau creșterea profitului acestora.

 

IV.        CONȚINUTUL SITE-ULUI ȘI DREPTURILE DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

 

4.1. Denumirea DIGITAL NATION, numele de domeniu, conținutul site-ului, elementele grafice și de design, fotografiile, imaginile, semnele, logo-ul, textele, butoanele, orice alte materiale transmise sub orice formă către utilizatori (prin vizualizare directă pe site, prin newsletter ori prin orice ale mijloace care aparțin sau au legătură cu site-ul), precum și orice alte elemente ale site-ului sunt proprietatea DevAcademy și sunt protejate de legislația privind drepturile de proprietate intelectuală

 

4.2. Prin excepție de la art. 4.1., nu aparțin Asociației Devacademy materialele, de orice natură, puse la dispoziția utilizatorilor pe site pentru care s-a indicat un alt titular de drepturi de proprietate intelectuală ori pentru care s-a arătat sursa materialului.

 

4.3. În afară de dreptul de a utiliza site-ul și de înregistrarea în program, în conformitate cu Termenii și Condițiile de Utilizare, utilizatorii nu dobândesc niciun drept de proprietate ori de altă natură asupra sau în legătură cu site-ul și cu întregul conținut al acesteia.

 

4.4. Toate programele software utilizate pe site sunt proprietatea Asociației DevAcademy, cu excepția programelor software de tip open source, dacă este cazul. Tot conținutul software-ului, elaborarea acestuia și software-ul în totalitate sunt protejate de legile privind drepturile de autor. Orice utilizare ce excede scopului prevăzut în Termenii și Condițiile de Utilizare, inclusiv reproducerea, modificarea, distribuirea, transmiterea, republicarea, afișarea sau executarea conținutului site-ului nu sunt permise și atrag răspunderea celui în culpă.

 

4.5. Asupra întregului conținut al platformei, Asociația DevAcademy are dreptul exclusiv de a realiza și de a autoriza:

– reproducerea permanentă sau temporară a materialelor, integral sau parțial, prin orice mijloc și sub orice formă, inclusiv în cazul în care reproducerea este determinată de instalarea, stocarea, rularea, executarea, afișarea sau transmiterea în rețea;

-traducerea, adaptarea, aranjarea și orice alte transformări aduse materialelor, precum și reproducerea rezultatului acestor operațiuni;

– distribuirea și închirierea originalului sau ale copiilor, sub orice formă, ale materialelor ce alcătuiesc conținutul site-ului.

 

4.6. În sensul articolelor precedente, conținutul site-ului nu poate fi utilizat, reprodus, distribuit, transmis, expus, în alte scopuri decât cele expres permise. Extragerea oricărei informații de pe site și utilizarea acesteia în scop comercial ori în orice alt scop care exced cadrului permis conform art. 4.7, fără a avea consimțământul prealabil scris al Asociației DevAcademy, constituie încălcare a Termenilor și condițiilor de utilizare, dar și a legislației în materie, și va atrage răspunderea persoanei vinovate față de Asociația DevAcademy pentru recuperarea integrală a prejudiciului produs.

 

4.7. Întreg conținutul site-ului poate fi utilizat exclusiv în scop personal, necomercial, fără nicio intenție de obținere a unor beneficii, de orice natură, pentru sine sau pentru altul, prin utilizarea site-ului.

 

4.8. Este strict interzisă copierea, preluarea, reproducerea, publicarea, transmiterea, vânzarea, distribuirea totală sau parțială, în aceeași formă sau într-o formă modificată, a conținutului site-ului.

 

4.9. Utilizatorilor le este interzis să realizeze acte care pot conduce la afectarea conținutului site-ului și/sau a elementelor de securitate ale site-ului ori a elementelor site-ului menite să asigure protecția drepturilor de proprietate intelectuală.

 

4.10. Prezentul capitol se completează cu prevederile Legii nr. 8/1996 privind drepturile de autor și drepturile conexe și ale Legii nr. 64/1991 privind brevetele de invenție.

 

4.11. Încălcarea de către orice persoană a drepturilor de proprietate intelectuală ce aparțin Asociației DevAcademy va atrage răspunderea acestuia potrivit legislației în vigoare aplicabilă.

 

V.         PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

5.1. Digital Nation prelucrează datele cu caracter personal ale utilizatorilor care se înregistrează pe site sau care aderă la comunitatea Digital Nation, conform prevederilor prezentului document, în condiții de siguranță și numai pentru scopuri specifice. Orice persoană interesată poate consulta Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal disponibilă pe site.

 

5.2. Digital Nation utilizează module cookie și parametri de google analytics și monitorizare statistici vizitatori pe site. Orice persoană interesată poate consulta Politica de cookies disponibilă pe site.

 

VI.        DISPOZIȚII GENERALE

 

6.1. Termenii și condițiile se aplică numai site-ului digitalnation.ro. Nu ne putem asuma nicio responsabilitate pentru conținutul, produsele, opiniile exprimate ori alte materiale puse la dispoziție printr-un site la care site-ul nostru poate face trimitere, care nu se află sub controlul, monitorizarea, verificarea sau îndrumarea noastră.

 

6.2. Nu putem garanta și nu putem fi responsabili în nicio situație pentru pierderile sau deteriorările cauzate sau presupuse a fi cauzate prin utilizarea site-ului nostru sau a site-urilor la care putem face trimitere ori din imposibilitatea utilizării acestui site, respectiv din interpretarea eronată a conținutului site-ului (inclusiv conținutul Termenilor și Condițiilor). Este interzisă crearea de către utilizatori de legături cu acest site ale altor site-uri sau invers, fără acordul nostru prealabil, acordat în scris. Dacă un astfel de acord a fost dat, ne rezervăm dreptul de a anula oricând acest acord și de a solicita de îndată încetarea conectării cu site-ul nostru.

 

6.3. Utilizatorii înțeleg și acceptă că utilizarea site-ului poate fi afectată de anumite condiții obiective iar utilizarea se face pe răspunderea utilizatorilor. Proprietarul site-ului nu poate fi ținut răspunzător, în nicio situație, pentru informațiile și orice alte date conținute pe site, precum și pentru orice activitate sau efect legal derivând din utilizarea site-ului.

 

6.4. Utilizatorii înțeleg și acceptă că proprietarul site-ului este absolvit de orice răspundere în eventualitatea opririi, întreruperii, funcționării cu dificultate, existența unor disfuncționalități sau erori în funcționarea site-ului.

 

6.5. În cazurile de forță majoră, proprietarul site-ului este exonerat de orice răspundere. Prin caz de forță majoră se înțelege, dar fără a se limita la acestea, următoarele: erori de funcționare ale echipamentului tehnic, virușii informatici, atacurile informatice de orice fel, interferarea cu programe informatice malițioase, accesul neautorizat în sistemele site-ului, erori de operare etc.

 

6.6. Utilizatorii care aderă în comunitatea Digital Nation înțeleg și acceptă că nu se oferă nicio garanție în legătură cu programele educaționale și de antreprenoriat. Digital Nation se angajează numai să ofere material educaționale și know-how-ul deținut, utile desfășurării programelor.  Nici noi, nici partenerii noștri, nu facem nicio declarație și nu oferim nicio garanție cu privire la orice informație, acțiune sau aplicarea de soluții/strategii ca urmare a informațiilor oferite sau furnizate în cadrul programelor noastre sau prin intermediul site-ului. Nu putem fi ținuți răspunzători pentru nicio pretinsă daună, directă sau indirectă. Utilizatorul este singurul responsabil și raspunzator pentru deciziile, acțiunile, strategiile și rezultatele adoptate în urma participării la programele Digital Nation și/sau utilizarea informațiilor de pe site.

 

6.7. Utilizatorii își asumă obligația de a răspunde față de Asociația DevAcademy pentru daune și pierderi, de a o despăgubi și de a o exonera pentru orice altă pretenție sau creanță referitoare la sau care decurge din încălcarea Termenilor și Condițiilor de Utilizare. Pentru încălcarea oricărei obligații prevăzute în cuprinsul Termenilor și Condițiilor de Utilizare utilizatorii vor acoperi în integralitate prejudiciul suferit de Asociația DevAcademy, în lipsa unor stipulații contrare.

 

6.8. Orice notificare/comunicare între utilizatori și Asociația DevAcademy va fi emisă în scris și va fi trimisă la adresa acestora (sediul Asociației DevAcademy, respectiv domiciliul furnizat de fiecare utilizator în momentul creării contului) sau la orice altă adresă notificată în prealabil. Orice notificare/comunicare poate fi transmisă și prin fax sau e-mail.

 

VII.       JURISDICȚIE ȘI LEGE APLICABILĂ

 

7.1. Termenii și Condițiile de Utilizare, precum şi orice litigiu în legătură cu sau decurgând din clauzele Termenilor și Condițiilor de Utilizare sau din accesarea/funcţionarea/ disfuncţionalitatea site-ului ori care decurg din participarea la programele Digital Nation se supun dreptului intern român.

 

7.2. În caz de litigiu, numai instanţele româneşti vor fi considerate competente.

 

VIII.      CLAUZE FINALE

 

8.1. Cu excepția cazului în care legislația în vigoare prevede altfel, niciun utilizator nu poate transfera, cesiona sau altfel dispune de niciunul dintre drepturile și/sau obligațiile prevăzute în Termenii și Condițiile de Utilizare.

 

8.2. Asociația DevAcademy poate oricând transfera, cesiona sau altfel dispune de operarea site-ului sau a unor părți ale acesteia sau de oricare dintre drepturile sau obligațiile care decurg din aceasta, fără ca prin aceasta să fie afectate drepturile utilizatorilor.

 

8.3. În cazul în care o instanță sau autoritate competentă decide că oricare dintre dispozițiile acestor Termeni și Condiții de Utilizare este invalidă, ilegală sau inaplicabilă conform legii, această dispoziție va fi modificată și interpretată astfel încât să se realizeze cel mai bine obiectivele dispoziției inițiale în măsura permisă de lege. Restul dispozițiilor vor rămâne în vigoare.

 

8.4. Termenii și Condițiile de Utilizare conțin întreaga înțelegere dintre utilizatori și Asociația DevAcademy cu privire la utilizarea site-ului. Termenii și Condițiile de Utilizare vor intra în vigoare și vor fi obligatorii din momentul utilizării site-ului.

 

8.5. Asociația DevAcademy poate modifica în orice moment Termenii și Condițiile de Utilizare, fără a avea obligația de a notifica utilizatorii. Aceste modificări şi actualizări sunt opozabile/aplicabile utilizatorului de îndată ce au fost postate pe site; prin urmare, utilizatorul trebuie să se raporteze în mod regulat la această rubrică pentru a verifica Termenii și Condiţiile de Utilizare în vigoare. Utilizarea în continuare a site-ului reprezintă acceptarea unor astfel de modificări aduse acestor condiții.