Politica de Condidentialitate

GENERAȚIA TECH

 

Politica de confidențialitate este importantă pentru că îți explică ce date cu caracter personal prelucrăm, de ce avem nevoie de datele tale și cum le folosim. Te rugăm să citești cu atenție pentru a înțelege ce drepturi ai în legătură cu datele personale pe care noi le prelucrăm și ce acțiuni ai la îndemână pentru exercitarea acestor drepturi.

1. IDENTITATEA OPERATORULUI – CINE ÎȚI PRELUCREAZĂ DATELE PERSONALE

Programul Generația Tech este dezvoltat și desfășurat de ASOCIAȚIA DIGITAL NATION, persoană juridică română fără scop patrimonial, cu sediul în București, Str. Industriilor nr. 56, bl. 6, sc. B, et. 2, ap. 99, Sector 3, înregistrată în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor aflat la grefa Judecătoriei Sectorului 3 București sub nr. 15856/A/2015, CUI 34176347 (denumită în continuare „Digital Nation”).

Digital Nation este operator de date cu caracter personal, adică este responsabilă de prelucrarea datelor tale, indiferent că le colectăm direct de la tine sau din alte surse. Depunem toate eforturile rezonabile pentru a proteja datele tale. Nu vom transmite datele tale unor alte persoane decât cele indicate în prezenta Politică de confidențialitate  și nu le vom folosi în alte scopuri decât cu acordul tău.

2. CE SUNT DATELE CU CARACTER PERSONAL?

Datele cu caracter personal sunt orice informații care se referă la o persoană fizică identificată sau identificabilă. Prin „persoană identificabilă” se înțelege o persoană care poate fi identificată direct sau indirect prin aplicarea unor elemente de identificare, precum: nume, prenume, date de localizare etc. 

Persoana identificată sau identificabilă este numită „persoană vizată”. Întrucât prelucrăm datele tale, și tu ești o persoană vizată. 

Exemple de date cu caracter personal:

 • Nume și prenume;
 • Adresa de e-mail;
 • Date privind locația (de exemplu, funcția de date privind locația disponibilă pe telefonul tău mobil);
 • Adresa de protocol de internet (IP);
 • Identificatorul de publicitate al telefonului tău;
 • Identificatorul de modul cookie etc. 

3. CARE SUNT DATELE TALE CU CARACTER PERSONAL PE CARE LE COLECTĂM ȘI DE CE NE SUNT NECESARE?

Asociația Digital Nation colectează numai acele date personale care sunt necesare pentru atingerea scopurilor pe care ți le vom prezenta în continuare. 

Datele tale care ajung la noi sunt, în principal, cele pe care ni le furnizezi tu în cadrul campaniilor de promovare a Programului Generația Tech, cu ocazia completării formularelor de înscriere în Programul Generația Tech, navigării pe website-ul nostru (www.digitalnation.ro) ori dacă ne contactezi direct pe e-mail sau pe orice alt canal de comunicare (Facebook, Instagram, Linkedin, Whatsapp etc) sau cele pe care ni le furnizezi ulterior, dacă ești acceptat în Programul Generația Tech. 

Te informăm că este posibil ca deținătorii platformelor Facebook/Instagram/Linkedin/Whatsapp să aibă acces la datele cu caracter personal pe care ni le furnizezi, fără controlul nostru. Te sfătuim să citești și Politica de confidențialitate proprie fiecărei platforme înainte de a furniza date cu caracter personal. 

De asemenea, te informăm că, dacă alegi să devii membru al grupului de discuții Generația Tech, creat prin intermediul platformei Whatsapp și administrat de Digital Nation, utilizând propriul tău număr de telefon și accesând link-ul pus la dispoziție de Digital Nation, Whatsapp va putea prelucra datele tale cu caracter personal, conform propriei sale politici de confidențialitate, fără controlul nostru. Poți studia Politica de confidențialitate Whatsapp accesând următorul link: https://www.whatsapp.com/legal?eea=1#privacy-policy

Te rugăm să ai în vedere că prin accesarea link-ului pus la dispoziție de Digital Nation pentru înscrierea în grupul de discuții Generația Tech îți manifești consimțământul pentru prelucrarea datelor tale de către Whatsapp și de către Digital Nation. Organizația noastră va prelucra datele tale cu caracter personal colectate prin intermediul grupului de discuții exclusiv în scopul oferirii de informații și suport cu privire la înscrierea în programul Generația Tech (în principal, sub forma furnizării de răspunsuri la întrebările tale). 

Temeiul prelucrării datelor în cadrul grupului de discuții online este cel prevăzut de art. 6 alin. (1) lit. b) din Regulament („prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract”). 

Totodată, te informăm că dacă vei deveni membru al acestui grup de discuții, numele tău, numărul tău de telefon, imaginea ta (fotografia de profil) și orice altă informație furnizată de tine în mod voluntar prin intermediul platformei Whatsapp vor putea fi vizualizate și de ceilalți membri ai acestui grup, fără controlul nostru. Totuși, ne vom asigura că luăm măsurile rezonabile pentru ca aceste date să nu fie folosite în alte scopuri de ceilalți membri ai platformei.  

Te rugăm să accesezi link-ul menționat numai dacă ești de acord cu condițiile de prelucrare a datelor cu caracter personal, în scopurile declarate. Dacă nu ești de acord cu aceste condiții, te rugăm să nu accesezi link-ul de înscriere în grupul de discuții Whatsapp. 

Dacă nu îți dorești ca Digital Nation să îți colecteze și prelucreze datele cu caracter personal, te rugăm nu completa formularul și nu transmite către noi solicitări, date și/sau documente care conțin date cu caracter personal. În aceste situații, nu vei putea participa la procesul de selecție și nu vei putea fi luat în considerare ca potențial membru al Generației Tech, iar datele tale nu vor fi prelucrate/introduse în baza de date a organizației noastre. 

Principalele categorii de date cu caracter personal pe care le vom prelucra sunt următoarele:

A) Date oferite de tine în cadrul campaniilor de promovare a Programului Generația Tech

Asociația Digital Nation poate promova Programul Generația Tech prin intermediul platformelor Facebook și Instagram. În cadrul acestor campanii, vei avea la dispoziție un formular prin care ți se vor cere următoarele date cu caracter personal:

 • nume și prenume;
 • sex;
 • imaginea;
 • adresă de e-mail;
 • număr de telefon;
 • date privind scopurile educaționale, de pregătire și/sau profesionale (programul de mentorat ales în cadrul Generației Tech). 

Prelucrăm aceste date pentru a te contacta ulterior la adresa de e-mail și la numărul de telefon pe care ni le-ai indicat. Te vom contacta exclusiv pentru a-ți trimite link-ul către formularul de înscriere în Programul Generația Tech și pentru a-ți oferi mai multe detalii despre program și informații actualizate cu privire la progresul programului. De asemenea, este posibil să te contactăm la numărul de telefon furnizat de tine, prin SMS, cu scopul de a asigura o comunicare eficientă între tine și Digital Nation și de a te informa atunci când îți transmitem informații via e-mail.

B) Date oferite de tine cu prilejul completării formularului de înscriere în Programul Generația Tech. 

Dacă îți dorești să participi în Programul Generația Tech, te poți înregistra prin completarea formularului pus la dispoziție pe site-ul nostru (www.digitalnation.ro), prin accesarea paginii „Înregistrare Generația Tech”, ori prin transmiterea acestuia la adresa de e-mail furnizată de tine.   

Prin completarea acestui formular și transmiterea CV-ului, dar și prin parcurgerea etapelor de selecție ulterioare înregistrării (efectuarea testului online eliminatoriu, evaluările realizate pe parcursul desfășurării programului de învățare) vor fi prelucrate următoarele categorii de date:

 • Date de identificare: nume și prenume, sex, domiciliul/adresa de contact aleasă de candidat, adresa de e-mail și numărul de telefon, data și locul nașterii, naționalitate;
 • Imaginea foto (spre exemplu, imaginea atașată CV-ului tău, dacă este cazul);
 • Date privind aptitudinile, calificările și pregătirea profesională: studii, diplome obținute, calificări profesionale, cursuri urmate de candidat, școala/facultatea urmată, recomandări, ocupație, locuri de muncă anterioare și loc de muncă actual, informații privind performanța profesională, poziție/funcție; 
 • Date privind scopurile tale profesionale/de formare;
 • Orice altă informație oferită în mod voluntar organizației noastre de către tine. 

Digital Nation va colecta și va prelucra aceste date pentru desfășurarea procesului de selecție și parcurgerea programului de învățare ales, respectiv: identificarea ta, evaluarea aptitudinilor, competențelor și experienței profesionale, contactarea ta pentru susținerea testului, evaluarea progresului și a performanței tale, menținerea legăturii pe tot parcursul desfășurării programului de învățare, dacă ești acceptat. Prezenta politică acoperă verificările preliminare pe care le efectuăm și documentele transmise de tine organizației noastre în cadrul procesului de selecție, precum și prelucrările de date realizate pe parcursul desfășurării programelor de învățare. 

Dacă ai fost selectat în cadrul Programului Generația Tech, vom păstra datele tale personale pe toată perioadă desfășurării programului de învățare, precum și pentru o perioadă de maximum 3 ani de la finalizarea programului, dacă nu există o prevedere legală care să ne impună păstrarea datelor pentru o perioadă mai lungă.

Dacă nu ai fost selectat în Programul Generația Tech, ai renunțat sau ai fost eliminat din program ori dacă la momentul transmiterii datelor nu există locuri disponibile în programele de învățare, datele tale vor fi păstrate pentru o perioadă de 12 luni de la finalizarea procesului de selecție, dacă îți manifești acordul în acest sens. La expirarea termenului de 12 luni, Digital Nation va șterge toate datele tale.

Pe parcursul interacțiunilor cu tine, este posibil să creăm date cu caracter personale cu privire la tine (spre exemplu, evidența privind progresul tău în Generația Tech). 

Te informăm că formularul de înscriere în Generația Tech este creat cu ajutorul serviciului Google Forms, pus la dispoziție de Google Inc. Ca regulă, datele tale personale nu vor fi prelucrate de Google Inc, însă Google Inc va monitoriza metricii noștri și va genera statistici privind sexul persoanelor înscrise în Generația Tech cu scopuri evitării oricărei discriminări bazate pe sex și asigurării șanselor egale tuturor persoanelor care doresc să se înscrie, indiferent de sex. Te sfătuim să citești și Politica de confidențialitate a Google Inc, disponibilă aici: https://policies.google.com/technologies/product-privacy?hl=ro.

De asemenea, prelucrăm aceste date pentru a asigura o comunicare eficientă între tine și Digital Nation cu privire la programul Generația Tech. Comunicarea se poate realiza via e-mail sau la numărul de telefon furnizat de tine, prin SMS, și va avea ca obiect informații/detalii despre program, reminder cu privire la program, informații despre desfășurarea efectivă a programului, despre progresul tău în program și orice alte informații/detalii care privesc programul.

C) Date obținute cu prilejul contactării Digital Nation, din inițiativa ta, prin e-mail sau rețelele de socializare (Facebook, Instagram, Twitter etc)

Orice comunicare pe care o vom purta cu tine poate presupune, după caz, prelucrarea următoarelor date:

 • nume și prenume;
 • adresa de e-mail;
 • dacă ne contactezi prin intermediul unei rețele de socializare și/sau dacă utilizezi o aplicație a rețelei de socializare integrată pe site-ul nostru (ex: Facebook Connect), vom putea avea acces la orice informații pe care tu le distribui public pe o rețea de socializare sau orice informații care alcătuiesc profilul tău pe o rețea de socializare, dacă ai permis celui care deține rețeaua de socializare să ni le pună la dispoziție (spre exemplu: numele și prenumele, adresa de e-mail, genul, data și locul nașterii, localitatea în care te afli în prezent, imaginea – fotografia de profil și fotografiile din cronologie, conținutul profilului tău public etc). Vom lua măsuri rezonabile pentru a nu colecta și stoca datele tale care nu sunt necesare pentru scopul declarat de Digital Nation;
 • orice altă informație suplimentară pe care ne-o furnizezi voluntar. 

Prelucrăm aceste date pentru a-ți putea răspunde întrebărilor și solicitărilor pe care ni le adresezi din proprie inițiativă. 

Pentru a afla mai multe despre modul în care Digital Nation poate obtine datele tale personale de pe o rețea de socializare sau pentru a renunța la punerea la dispoziție a acestor informații prin intermediul rețelei de socializare, te sfătuim să accesezi termenii și condițiile și politicile de confidențialitate aparținând acelor rețele de socializare. 

D) Date oferite de tine cu prilejul navigării pe website-ul nostru digitalnation.ro

Dacă vei naviga pe pagina noastră de internet, te informăm că utilizăm tehnologii automatizate de prelucrare a datelor pentru colectarea anumitor informații cu privire la acțiunile tale, precum: link-urile pe care le accesezi, paginile pe care le vizualizezi și pentru cât timp, erorile sau durata vizitelor pe anumite pagini. Te informăm că ai dreptul de a te opune utilizării unor astfel de tehnologii. Pentru a afla mai multe, te rugăm să citești Politica de confidențialitate de pe site-ul nostru și Politica de cookie-uri disponibile în hyperlink sau pe site-ul nostru  www.digitalnation.ro.

E) Informații ce pot fi colectate în mod automat de către Digital Nation

Este posibil ca prin accesarea site-ului nostru să fie colectate date transmise de dispozitivul tău (calculator, telefon mobil, tabletă etc), precum:

 • adresa de protocol de internet, codul IMEI, versiunea sistemului de operare;
 • date privind locația;
 • data și durata accesării site-ului digitalnation.ro;

F) Informații ce pot fi colectate în urma interacțiunilor legate de publicitate/campanii de promovare

Este posibil ca, în situația în care interacționezi cu unul dintre mesajele noastre de promovare de pe un website ori rețea de socializare, deținute de alte persoane decât Digital Nation, să primim informații cu privire la o astfel de interacțiune. 

4. DATELE CU CARACTER PERSONAL ALE MINORILOR 

Având în vedere că Programul Generația Tech se adresează tinerilor cu vârste cuprinse între 15-24 ani, Digital Nation va prelucra datele minorilor, în condiții de siguranță și în conformitate cu cerințele Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția datelor cu caracter personal. 

Digital Nation nu realizează activități de marketing direct față de minori. 

Pentru situațiile în care temeiul prelucrării datelor tale personale este consimțământul, dacă nu ai împlinit vârsta de 16 ani, prelucrarea se va face numai dacă părintele, tutorele ori o altă persoană care exercită autoritatea părintească asupra ta își exprimă consimțământul în mod expres. În acest sens, dacă va fi cazul, îți vom solicita să ne furnizezi adresa de e-mail a părintelui/ tutorelui/ celui care exercită autoritatea părintească pentru a-l putea contacta în vederea obținerii unui consimțământ valabil. În acest caz, Digital Nation va prelucra și datele cu caracter personal ale părintelui (nume, prenume, adresă de e-mail). În absența acestui consimțământ, orice date cu caracter personal colectate de Digital Nation vor fi șterse de îndată. 

Dacă ai peste 16 ani, nu va fi necesar consimțământul sau autorizarea celui care exercită autoritatea părintească asupra ta.

5. SCOPUL PRELUCRĂRII DATELOR TALE CU CARACTER PERSONAL  

Datele tale cu caracter personal vor fi prelucrate în următoarele scopuri:

 • în vederea încheierii sau executării unui contract dintre tine și Digital Nation;
 • pentru a-ți oferi și îmbunătăți constant programele de mentorat;
 • asigurarea unei comunicări eficiente între tine și Digital Nation, prin oferirea unui răspuns la întrebările și solicitările tale; 
 • pentru a indentifica și remedia erorile/disfuncționalitățile tehnice și pentru a asigura în mod continuu siguranța cibernetică a instrumentelor digitale pe care le utilizăm;
 • în cazurile prevăzute, vom prelucra datele tale cu caracter personal urmare a unor prevederi legale care ne impun acest lucru;
 • pentru constatarea sau revendicarea unui drept în instanță;
 • pentru realizarea activităților de marketing, numai dacă avem consimțământul tău prealabil. Datele personale ale minorilor nu vor fi utilizate pentru activități de marketing.

6. TEMEIUL PRELUCRĂRII DATELOR TALE CU CARACTER PERSONAL

Datele tale personale vor fi prelucrate de Digital Nation numai dacă:

 • prelucrarea se realizează în scopuri precontractuale și contractuale;
 • prelucrarea este necesară pentru protejarea intereselor tale vitale sau ale unei alte persoane;
 • prelucrarea se realizează în scopul intereselor legitime ale Digital Nation sau ale unei terțe persoane;
 • prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unor obligații legale care ne revin;
 • prelucrarea se realizează în urma manifestării consimțământului tău informat.

7.  PERIOADA DE STOCARE A DATELOR TALE CU CARACTER PERSONAL

Digital Nation păstrează datele tale personale atât timp cât este necesar îndeplinirii scopului pentru care au fost colectate.  

Durata de păstrare a datelor prelucrate în vederea încheierii și executării unui contract este cea determinată de legea specifică. Pentru datele ale căror perioade de stocare nu sunt prevăzute în lege, perioada de stocare va fi stabilită de către Digital Nation conform următoarelor criterii: 

 • stocarea datelor în vederea executării contractului;
 • stocarea datelor în vederea respectării obligațiilor legale specifice;
 • stocarea datelor pentru apărarea unor drepturi în justiție.

Dacă Digital Nation prelucrează date personale în temeiul consimțământului tău, te informăm că ai dreptul de a-ți retrage în orice moment consimțământul acordat. Cu toate acestea, te informăm că retragerea consimțământului nu va afecta prelucrările de date anterioare și nici nu va atrage ștergerea datelor tale de îndată dacă există în sarcina noastră obligații legale de a păstra aceste date o anumită perioadă de timp. 

Dacă vrei să-ți retragi consimțământul pentru prelucrarea datelor tale, te rugăm să ne transmiți un e-mail la adresa: legal@digitalnation.ro sau o cerere scrisă, semnată de tine, la adresa de e-mail legal@digitalnation.ro. 

8. MODALITATEA DE PRELUCRARE. CUI DEZVĂLUIM DATELE TALE PERSONALE?

Digital Nation va colecta și prelucra datele tale numai în scopurile și modalitățile declarate. Digital Nation utilizează datele tale cu caracter personal prin intermediul unei baze de date alcătuită din informaţii obţinute direct de la tine, precum şi informaţii furnizate de orice sursă externă autorizată de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția datelor cu caracter personal. 

Digital Nation nu va transfera și nu va vinde către terți datele personale colectate și stocate în baza de date, cu excepția partenerilor noștri (furnizori de servicii, furnizori de sisteme IT, parteneri, persoane afiliate, contabili, avocați, auditori, experți etc), cu care am încheiat contracte în acest sens și care se obligă să îndeplinească aceleași cerințe cu privire la confidențialitatea și securitatea datelor cu caracter personal și să le prelucreze exclusiv în scopurile determinate de organizația noastră. În aceste condiții, datele vor fi dezvăluite numai în măsura în care o asemenea dezvăluire este necesară.

De asemenea, vom putea dezvălui datele tale unor terțe părți în următoarele situații:

 • dacă îți exprimi consimțământul pentru o astfel de dezvăluire;
 • datele tale pot fi divulgate către organele statului, în situația în care există o cerere expres din partea acestora și legea o impune ori dacă există în sarcina noastră obligații impuse de lege cu privire la securitatea națională, prevenirea sau combaterea unei activități ilegale;
 • către persoanele care acționează legal în numele tău, dacă această calitate este dovedită;
 • dacă există un interes legitim al Digital Nation (spre exemplu, dacă o parte din Programul Generația Tech este cedată unei alte organizații) ori dacă dezvăluirea este necesară pentru protejarea bunurilor, drepturilor și persoanelor ori pentru a răspunde și a ne apăra împotriva unei reclamații.

Dacă legea ne obligă, te vom informa cu privire la identitatea terților, fie înainte de transmitere, fie într-un termen rezonabil și ne vom asigura că orice transfer este întemeiat pe consimțământul tău sau pe un alt temei juridic.

Unele informații pe care le colectăm pot fi publicate în formă anonimă, de exemplu informații despre numărul de membri înscriși în Generația Tech, însă nu vor fi vândute sau dezvăluite unor alte persoane decât dacă ne-ai dat acordul.

Datele prelucrate de noi sunt stocate pe servere aflate în România. Dacă va fi necesar să transferăm datele către persoane afiliate ori prestatori de servicii dintr-o țară terță (din afara Spațiului Economic European – SEE), Digital Nation va implementa măsuri adecvate pentru protejarea datelor și ne vom asigura că există un acord corespunzător privind transferul de date cu caracter personal, în conformitate cu standardele aprobate de Comisia Europeană.

Dacă țara către care se transferă datele nu este recunoscută de Comisia Europeană ca fiind capabilă să asigure un nivel de protecție adecvat, Digital Nation va implementa toate măsurile adecvate pentru protejarea datelor (inclusiv încheierea unui contract privind transferul datelor cu caracter personal).

9. DREPTURILE TALE

Dreptul de a fi informat

Prezentul document furnizează informațiile pe care ai dreptul să le primești în conformitate cu legislația aplicabilă. De asemenea, ai dreptul de a ne solicita o copie a datelor tale cu caracter personal pe care Digital Nation le deține ori să ne soliciți informații suplimentare cu privire la prelucrarea datelor tale.

Dreptul de acces la date

Ne poți solicita confirmarea că datele tale sunt prelucrate de noi și poți solicita informații privind modalitatea în care aceste date sunt gestionate. O astfel de cerere se adresează Digital Nation, iar răspunsul este furnizat în termen de 30 de zile de la data cererii, în mod gratuit (cu excepția cazului în care cererea este nefondată sau excesivă). Acest termen se poate prelungi cu două luni în cazul în care cererea este complexă. În acest caz, vei fi informat în termen de 30 de zile de la primirea solicitării cu privire la necesitatea și motivele extinderii termenului de răspuns.

Dreptul de rectificare

Ne poți solicita rectificarea sau completarea datelor tale inexacte. Îți vom răspunde în termen de cel mult 30 de zile de la data solicitării. Acest termen se poate prelungi cu încă două luni în cazul în care cererea este complexă. În acest caz, vei fi informat în termen de 30 de zile de la primirea solicitării cu privire la necesitatea și motivele extinderii termenului de răspuns. Vom transmite modificările oricăror terțe părți care trebuie să le schimbe și te vom informa că acest lucru a fost făcut.

Dreptul la ștergerea datelor

Ne poți solicita oricând ștergerea datelor tale cu caracter personal. Totuși, te rugăm să ai în vedere că pot exista situații în care datele tale nu vor putea fi șterse (spre exemplu, dacă datele tale sunt prelucrate pentru îndeplinirea unor obligații legale ori pentru constatarea sau apărarea unui drept în justiție). Unde este posibil, Digital Nation va respecta dreptul tău și va șterge datele tale fără întârzieri nejustificate.

Dreptul la restricționarea prelucrării

Poți alege să păstram datele tale, dar să ne soliciți să oprim prelucrarea. Acest lucru se poate cere atunci când dorești, spre exemplu, să verifici corectitudinea datelor sau scopul procesării acestora.

Dreptul la portabilitatea datelor

Datele tale se află înregistrate atât în format fizic cât și electronic, în baze de date prelucrate manual. Ai dreptul de a transmite aceste date unui alt operator, fără opoziție din partea noastră. Noi vom face tot ce se poate pentru a furniza informațiile într-un format portabil/structurat, utilizat în mod curent.

Dreptul de opoziție

Ai dreptul de a te opune oricând prelucrării datelor tale cu caracter personal și ne poți solicita să nu le mai prelucrăm.

Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automată, inclusiv crearea de profiluri

Nu practicăm luarea deciziilor bazate pe prelucrarea automată a datelor, inclusiv crearea de profiluri, cu efect juridic sau similar semnificativ pentru tine.

Dreptul de a depune plângere la Autoritatea de Supraveghere

Dacă nu ești mulțumit de răspunsul primit la solicitarea ta ori dacă apreciezi că îți sunt încălcate drepturile, ai dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu sediul în București, Bd. General Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1. Procedura de soluționare a plângerilor este disponibilă aici.

Dreptul de retragere a  consimțământul

Îți poți retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia. Astfel, poți modifica sau elimina consimțământul în orice moment, iar noi vom acționa imediat în consecință, cu excepția cazului în care există un motiv legal sau un interes legitim pentru a nu face acest lucru.

Ne poți contacta oricând pentru exercitarea acestor drepturi, prin următoarele modalități:

Vom depune toate eforturile pentru a răspunde solicitării tale în termen de 30 de zile. Dacă cererea ta este complexă, vom putea prelungi acest termen, însă te vom informa cu privire la termenul de prelungire și cu privire la motivele care au condus la aceasta. 

Este posibil ca în unele cazuri să nu te putem identifica întrucât nu ai furnizat suficiente date în solicitarea ta. În astfel de cazuri, îți vom solicita informații suplimentare care să permită identificarea ta. Dacă nu ne furnizezi aceste informații, nu suntem obligați să îți răspundem. 

De asemenea, pot exista situații în care îți vom refuza solicitarea de acces la datele tale cu caracter personal întrucât legea ne împiedică să procedăm astfel. Te vom informa cu privire la motivul refuzului.

Dacă ești nemulțumit cu privire la răspunsul oferit de Digital Nation la solicitarea ta, ai dreptul de a depune o plângere la Autoritatea de Supraveghere și de a te adresa justiției. 

10. MĂSURI DE SECURITATE

Digital Nation se angajează să ia toate măsurile tehnice şi organizatorice necesare pentru asigurarea unui nivel de protecţie şi de securitate adecvat în cadrul operaţiunilor efectuate asupra datelor cu caracter personal. În acest scop, bazele de date vor fi accesibile numai persoanelor autorizate, iar copierea datelor se va putea face numai la locul în care sunt gestionate. 

Digital Nation va prelucra datele cu caracter personal numai pentru scopurile pentru care au fost colectate, cu excepţia cazului în care îți manifești anterior consimţământul şi pentru prelucrarea în alte scopuri sau în alte cazuri permise de lege, și numai pentru perioada necesară îndeplinirii scopurilor stabilite, cu excepția situației în care în sarcina Digital Nation există o obligație legală de a păstra datele pentru o perioadă mai lungă. 

Digital Nation se angajează să ia toate măsurile necesare pentru păstrarea datelor cu caracter personal într-o manieră exactă, completată şi actualizată, pentru a îndeplini scopurile pentru care acestea au fost colectate, cu respectarea dreptului de acces, de intervenție și de opoziție. Datele inexacte sau incomplete vor fi rectificate sau eliminate din evidenţa curentă. Vom proceda la verificări periodice asupra datelor cu caracter personal deținute de organizația noastră, iar cele care nu mai servesc realizării scopurilor sau îndeplinirii unor obligaţii legale vor fi distruse sau transformate în date anonime într-un interval de timp rezonabil, potrivit procedurilor stabilite de lege.

11. MODIFICAREA POLITICII DE CONFIDENȚIALITATE

Prezenta Politică poate fi supusă modificărilor în orice moment de către organizația noastră. Modalitatea de prelucrarea a datelor va fi cea prevăzută de cea mai nouă versiune a prezentei Politici de confidențialitate, disponibilă permanent prin accesarea paginii www.digitalnation.ro. Ne rezervăm dreptul de a-ți transmite actualizări referitoare la această politică. Nu îți vom transmite alte tipuri de informații.