Confidential Stuff

What happens in... stays in...

Citește cu atenție politica de confidențialitate.

 

POLITICĂ DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

Pentru Asociația Digital Nation este importantă confidențialitatea datelor cu caracter personal și informarea corectă și completă a utilizatorilor site-ului www.digitalnation.ro si www.shop.digitalnation.ro De aceea, respectăm Regulamentul General de Protecție a Datelor (EU) 2016/679 („GDPR”) și prelucrăm datele voastre în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate.

I. IDENTITATEA OPERATORULUI

Site-urilel digitalnation.ro si shop.digitalnation.ro sunt operate si detinute de ASOCIAȚIA DIGITAL NATION, persoană juridică română fără scop patrimonial, cu sediul în București, Str. Industriilor nr. 56, bl. 6, sc. B, et. 2, ap. 99, Sector 3, înregistrată în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor aflat la grefa Judecătoriei Sectorului 3 București sub nr. 15856/A/2015, CUI 34176347.

II. CUM FOLOSIM DATELE CU CARACTER PERSONAL

1. ADERAREA LA COMUNITATEA DIGITAL NATION

1.1 CA MEMBRU

Asociația Digital Nation va colecta și prelucra datele cu caracter personal ale utilizatorilor care își manifestă intenția de a se alătura comunității Digital Nation, în scopul desfășurării procesului de selecție și acordare a calității de membru.

Dacă utilizatorul nu dorește ca Asociația Digital Nation să îi colecteze și prelucreze datele cu caracter personal, acesta nu va trimite către noi, sub nicio formă, solicitări, date și/sau documente care conțin date cu caracter personal. În această situație, utilizatorul nu va putea participa la procesul de selecție și nu va putea fi luat în considerare ca potențial membru al comunității iar datele sale nu vor fi prelucrate/introduse în baza de date a organizației noastre.

Pentru utilizatorii care doresc să adere la programele Digital Nation, înregistrarea se va realiza prin completarea formularului pus la dispoziție pe site prin accesarea paginii „Alătură-te comunității”, secțiunea „Ca Membru”.

Prin completarea acestui formular și transmiterea CV-ului, dar și prin parcurgerea etapelor de selecție ulterioare înregistrării (efectuarea testului online eliminatoriu, evaluările realizate pe parcursul desfășurării programului de învățare) vor fi prelucrate următoarele categorii de date:

a) Date cu caracter personal oferite direct de către utilizatorul candidat sau de terțe părți

 • Date de identificare: nume și prenume, sex, domiciliul/adresa de contact aleasă de candidat, adresa de e-mail și numărul de telefon, starea civilă, data și locul nașterii, codul numeric personal – dacă este menționat de către candidat, naționalitate;

 • Imagini foto și/sau video pe care candidatul le transmite organizației noastre (spre exemplu, imaginea atașată CV-ului candidatului);

 • Date privind aptitudinile, calificările și pregătirea profesională: studii, diplome obținute, calificări profesionale, cursuri urmate de candidat, recomandări, locuri de muncă anterioare, informații privind performanța profesională, poziție/funcție, informații obținute de la foștii angajatori cu prilejul verificării informațiilor menționate în CV, dacă este cazul, informații rezultate din verificările privind performanțele anterioare, onoarea și buna reputație a candidatului (pot fi avute în vedere inclusiv informațiile obținute prin rețelele de socializare ale candidatului);

 • Date privind scopurile profesionale ale candidatului;

 • Orice altă informație oferită în mod voluntar organizației noastre de către candidat.

b) Informații ce pot fi colectate în mod automat de organizația noastră

Este posibil ca în cadrul procesului de selecție, prin accesarea site-ului nostru, să fie colectate date transmise de dispozitivul utilizatorului (calculator, telefon mobil, tabletă etc), precum:

 • adresa de protocol de internet, codul IMEI, versiunea sistemului de operare;

 • date privind locația;

 • data și durata accesării site-ului digitalnation.ro;

Utilizatorii care au dobândit calitatea de membru Digital Nation sunt informați că plata online a cotizației de membru, conform Termenilor și condițiilor, nu presupune prelucrarea de către organizația noastră a informațiilor de plată. Plata poate fi realizată printr-o conexiune securizată care vă asigură că informațiile de plată nu pot fi accesate de o terță parte nedorită. Asociația Digital Nation nu va accesa și nu va salva pe propriul server niciuna dintre datele furnizate în vederea efectuării plății. Aceste date sunt prelucrate de furnizorul de plați online.

Datele astfel prelucrate pot fi utilizate in cazul unor anchete de poliție, deoarece raportam plățile frauduloase. Eliberam informații atunci când le consideram necesare pentru a preveni furtul și frauda de exemplu în legătura cu cardurile de credit. 

Asociația Digital Nation va colecta și va prelucra datele cu caracter personal ale utilizatorului candidat exclusiv în scopul desfășurării procesului de selecție și parcurgerea programului de învățare ales, respectiv: identificarea utilizatorului, evaluarea aptitudinilor, competențelor și experienței profesionale, contactarea utilizatorului pentru susținerea testului eliminatoriu, evaluarea progresului și a performanței acestuia, menținerea legăturii cu utilizatorul selectat pe tot parcursul desfășurării programului de învățare.

Prezenta notă de informare acoperă verificările preliminare pe care le efectuăm și documentele transmise de către utilizator organizației noastre în cadrul procesului de selecție, precum și prelucrările de date realizate pe parcursul desfășurării programelor de învățare.

Datele cu caracter personal ale utilizatorilor care au fost selectați și care au dobândit calitatea de membru Digital Nation vor fi păstrate pe toată perioada desfășurării programului de învățare, precum și pentru o perioadă de maximum 3 ani de la finalizarea programului, dacă nu există o prevedere legală care să impună păstrarea datelor pentru o perioadă mai lungă.

Datele cu caracter personal ale utilizatorilor care nu au corespuns cerințelor programului de învățare ales din cadrul organizației noastre, care au renunțat sau au fost eliminați din programul de învățare ori dacă la momentul transmiterii datelor nu există locuri disponibile în programele de învățare vor fi păstrate pentru o perioadă de 12 luni de la finalizarea procesului de selecție, dacă utilizatorul își manifestă în mod expres consimțământul în acest sens. Consimțământul pentru păstrarea datelor trebuie acordat în scris, în mod neechivoc, prin bifarea căsuței privind consimțământul pentru păstrarea datelor disponibilă pe site-ul digitalnation.ro  La expirarea termenului de 12 luni, Asociația Digital Nation va șterge toate datele colectate de la acești utilizatori.

Utilizatorul care are obiecțiuni cu privire la perioada de păstrare a datelor cu caracter personal sau care nu mai dorește să-i fie păstrate datele după finalizarea procesului de selecție are dreptul de a solicita organizației noastre să îi fie șterse toate datele colectate. În acest sens, utilizatorul se va adresa organizației noastre la adresa de e-mail afișate pe site-ul digitalnation.ro

Prin transmiterea oricăror date sau documente (formular de înscriere, curriculum vitae, solicitare de informații privind programele de învățare și locurile vacante, procesul de selecție etc) către organizația noastră, prin mijloacele puse la dispoziția utilizatorilor, aceștia din urmă înțeleg că organizația noastră va prelucra datele lor. De asemenea, utilizatorul este informat că, în temeiul interesului legitim al organizației noastre, este posibilă o eventuală colectare și prelucrare de date cu caracter personal de pe rețelele de socializare ale utilizatorului, dacă informațiile publicate de utilizator au implicații profesionale. Aceste date vor fi prelucrate numai dacă sunt în legătură cu utilizatorul (candidatul) și pot fi avute în vedere în cadrul procesului de selecție.

Temeiul prelucrării de către Asociația Digital Nation a categoriilor de date indicate mai sus este  încheierea și executarea contractului la distanță dintre utilizator și organizația noastră (Termenii și condițiile Digital Nation), interesul legitim al organizației noastre, precum și consimțământul utilizatorului, unde este cazul.

1.2 CA MENTOR

Asociația Digital Nation va colecta și prelucra datele cu caracter personal ale utilizatorilor care își manifestă intenția de a se alătura comunității Digital Nation, în scopul desfășurării procesului de selecție și acordare a calității de mentor.

Dacă utilizatorul nu dorește ca Asociația Digital Nation să îi colecteze și prelucreze datele cu caracter personal, acesta nu va trimite către noi, sub nicio formă, solicitări, date și/sau documente care conțin date cu caracter personal. În această situație, utilizatorul nu va putea participa la procesul de selecție și nu va putea fi luat în considerare ca potențial mentor în cadrul programelor de învățare ale comunității iar datele sale nu vor fi prelucrate/introduse în baza de date a organizației noastre.

Pentru utilizatorii care doresc să adere la programele Digital Nation, înregistrarea se va realiza prin completarea formularului pus la dispoziție pe site prin accesarea paginii „Alătură-te comunității”, secțiunea „Ca Mentor”.

Prin completarea acestui formular și transmiterea CV-ului, dar și prin parcurgerea etapelor de selecție ulterioare înregistrării (evaluare direct, discuții, interviuri) vor fi prelucrate următoarele categorii de date:

a) Date cu caracter personal oferite direct de către utilizatorul candidat sau de terțe părți

 • Date de identificare: nume și prenume, sex, domiciliul/adresa de contact aleasă de candidat, adresa de e-mail și numărul de telefon, starea civilă, data și locul nașterii, codul numeric personal – dacă este menționat de către candidat, naționalitate;

 • Imagini foto și/sau video pe care candidatul le transmite organizației noastre (spre exemplu, imaginea atașată CV-ului candidatului);

 • Date privind aptitudinile, calificările și pregătirea profesională: studii, diplome obținute, calificări profesionale, cursuri urmate de candidat, recomandări, locuri de muncă anterioare, informații privind performanța profesională, poziție/funcție, informații obținute de la foștii angajatori cu prilejul verificării informațiilor menționate în CV, dacă este cazul, informații rezultate din verificările privind performanțele anterioare, onoarea și buna reputație a candidatului (pot fi avute în vedere inclusiv informațiile obținute prin rețelele de socializare ale candidatului);

 • Date privind scopurile profesionale ale candidatului;

 • Orice altă informație oferită în mod voluntar organizației noastre de către candidat.

b) Informații ce pot fi colectate în mod automat de organizația noastră

Este posibil ca în cadrul procesului de selecție, prin accesarea site-ului nostru, să fie colectate date transmise de dispozitivul utilizatorului (calculator, telefon mobil, tabletă etc), precum:

 • adresa de protocol de internet, codul IMEI, versiunea sistemului de operare;

 • date privind locația;

 • data și durata accesării site-ului digitalnation.ro;

Asociația Digital Nation va colecta și va prelucra datele cu caracter personal ale utilizatorului candidat exclusiv în scopul desfășurării procesului de selecție și colaborării în cadrul programelor de învățare, respectiv: identificarea utilizatorului, evaluarea aptitudinilor, competențelor și experienței profesionale, contactarea utilizatorului pentru susținerea interviurilor/discuțiilor, evaluarea progresului și a performanței acestuia, menținerea legăturii cu utilizatorul selectat pe tot parcursul desfășurării programului de învățare.

Prezenta notă de informare acoperă verificările preliminare pe care le efectuăm și documentele transmise de către utilizator organizației noastre în cadrul procesului de selecție, precum și prelucrările de date realizate pe parcursul desfășurării programelor de învățare.

Datele cu caracter personal ale utilizatorilor care au fost selectați și care au dobândit calitatea de mentor Digital Nation vor fi păstrate pe toată perioada desfășurării programului de învățare, precum și pentru o perioadă de maximum 3 ani de la finalizarea programului, dacă nu există o prevedere legală care să impună păstrarea datelor pentru o perioadă mai lungă.

Datele cu caracter personal ale utilizatorilor care nu au corespuns cerințelor necesare pentru dobândirea calității de mentor ori dacă la momentul transmiterii datelor nu există locuri disponibile în programele de învățare vor fi păstrate pentru o perioadă de 12 luni de la finalizarea procesului de selecție, dacă utilizatorul își manifestă în mod expres consimțământul în acest sens. Consimțământul pentru păstrarea datelor trebuie acordat în scris, în mod neechivoc, prin: transmiterea unui e-mail la adresa ……….. ori prin bifarea căsuței privind consimțământul pentru păstrarea datelor disponibilă pe site-ul digitalnation.ro  La expirarea termenului de 12 luni, Asociația Digital Nation va șterge toate datele colectate de la acești utilizatori.

Utilizatorul care are obiecțiuni cu privire la perioada de păstrare a datelor cu caracter personal sau care nu mai dorește să-i fie păstrate datele după finalizarea procesului de selecție are dreptul de a solicita organizației noastre să îi fie șterse toate datele colectate. În acest sens, utilizatorul se va adresa organizației noastre la adresa de e-mail …………

Prin transmiterea oricăror date sau documente (formular de înscriere, curriculum vitae, solicitare de informații privind programele de învățare și locurile vacante, procesul de selecție etc) către organizația noastră, prin mijloacele puse la dispoziția utilizatorilor, aceștia din urmă înțeleg că organizația noastră va prelucra datele lor. De asemenea, utilizatorul este informat că, în temeiul interesului legitim al organizației noastre, este posibilă o eventuală colectare și prelucrare de date cu caracter personal de pe rețelele de socializare ale utilizatorului, dacă informațiile publicate de utilizator au implicații profesionale. Aceste date vor fi prelucrate numai dacă sunt în legătură cu utilizatorul (candidatul) și pot fi avute în vedere în cadrul procesului de selecție.

Temeiul prelucrării de către Asociația Digital Nation a categoriilor de date indicate mai sus este  încheierea și executarea contractului dintre utilizator (mentor) și organizația noastră, interesul legitim al organizației noastre, precum și consimțământul utilizatorului, unde este cazul.

1.3 CA PARTENER

Rolul de partener în cadrul Digital Nation se adresează cu precădere persoanelor juridice (companiilor), astfel că datele cu caracter personal prelucrate de Asociația Digital Nation pot aparține numai reprezentantului persoanei juridice (reprezentantul legal și/sau persoana desemnată/persoanele desemnate în relația cu organizația noastră).

Asociația Digital Nation va colecta și prelucra datele cu caracter personal ale categoriilor de persoane vizate menționate mai sus în scopul desfășurării procesului de selecție și acordare a rolului de Partener.

Dacă utilizatorul nu dorește ca Asociația Digital Nation să îi colecteze și prelucreze datele cu caracter personal, acesta nu va trimite către noi, sub nicio formă, solicitări, date și/sau documente care conțin date cu caracter personal. În această situație, utilizatorul nu va putea participa la procesul de selecție și nu va putea fi luat în considerare ca potențial Partener în cadrul comunității Digital Nation iar datele sale nu vor fi prelucrate/introduse în baza de date a organizației noastre.

Pentru utilizatorii care doresc să se alăture Digital Nation, înregistrarea se va realiza prin completarea formularului pus la dispoziție pe site prin accesarea paginii „Alătură-te comunității”, secțiunea „Ca Partener”.

Prin completarea acestui formular, dar și prin parcurgerea etapelor de selecție ulterioare înregistrării (discuții, interviuri cu reprezentantul companiei) vor fi prelucrate următoarele categorii de date:

a) Date cu caracter personal oferite direct de către utilizator

 • Date de identificare aparținând reprezentantului companiei: nume și prenume, număr de telefon, adresă de e-mail;

 • Ocupația/funcția/rolul reprezentantului în cadrul companiei.

b) Informații ce pot fi colectate în mod automat de organizația noastră

Este posibil ca în cadrul procesului de selecție, prin accesarea site-ului nostru, să fie colectate date transmise de dispozitivul utilizatorului – persoană fizică (calculator, telefon mobil, tabletă etc), precum:

 • adresa de protocol de internet, codul IMEI, versiunea sistemului de operare;

 • date privind locația;

 • data și durata accesării site-ului digitalnation.ro;

Asociația Digital Nation va colecta și va prelucra datele cu caracter personal ale persoanelor vizate în scopul desfășurării procesului de selecție, respectiv: identificarea reprezentantului, contactarea acestuia pentru desfășurarea discuțiilor, menținerea legăturii cu reprezentantul pe tot parcursul parteneriatului.

Prezenta notă de informare acoperă verificările preliminare pe care le efectuăm și documentele transmise de către utilizator organizației noastre în cadrul procesului de selecție, precum și prelucrările de date realizate pe parcursul desfășurării programelor de învățare.

Datele cu caracter personal ale reprezentanților companiilor selectate vor fi păstrate pe toată perioada desfășurării parteneriatului, precum și pentru o perioadă de maximum 3 ani de la finalizarea acestuia, dacă nu există o prevedere legală care să impună păstrarea datelor pentru o perioadă mai lungă.

Datele cu caracter personal ale reprezentanților companiilor care nu au fost selectate ori dacă la momentul transmiterii datelor nu există locuri disponibile în Digital Nation vor fi păstrate pentru o perioadă de 12 luni de la finalizarea procesului de selecție, dacă reprezentantul își manifestă în mod expres consimțământul în acest sens. Consimțământul pentru păstrarea datelor trebuie acordat în scris, în mod neechivoc, prin bifarea căsuței privind consimțământul pentru păstrarea datelor disponibilă pe site-ul digitalnation.ro  La expirarea termenului de 12 luni, Asociația Digital Nation va șterge toate datele colectate de la acești utilizatori.

Utilizatorul care are obiecțiuni cu privire la perioada de păstrare a datelor cu caracter personal sau care nu mai dorește să-i fie păstrate datele după finalizarea procesului de selecție are dreptul de a solicita organizației noastre să îi fie șterse toate datele colectate. În acest sens, utilizatorul se va adresa organizației noastre la adresa de e-mail afișată pe site-ul digitalnation.ro

Temeiul prelucrării de către Asociația Digital Nation a categoriilor de date indicate mai sus este  încheierea și executarea contractului, interesul legitim al organizației noastre, precum și consimțământul utilizatorului, unde este cazul.

1.4 CA STARTUP

Având în vedere că Digital Incubator se adresează următoarelor categorii:

 • membrilor Digital Nation care au finalizat track-ul ales și care doresc să creeze echipe și să dezvolte prototipuri/produse;

 • companiilor deja existente;

 • antreprenori în devenire, la început de drum sau consacrați (aflați în faza de scale-up),

Asociația Digital Nation prelucrează date cu caracter personal ale persoanelor vizate (persoane fizice/reprezentanți ai companiilor) în scopul desfășurării procesului de selecție și acceptare în programul Digital Incubator.

Dacă utilizatorul nu dorește ca Asociația Digital Nation să îi colecteze și prelucreze datele cu caracter personal, acesta nu va trimite către noi, sub nicio formă, solicitări, date și/sau documente care conțin date cu caracter personal. În această situație, utilizatorul nu va putea participa la procesul de selecție iar proiectul/produsul/compania nu vor putea fi luate în considerare pentru admiterea în cadrul Digital Incubator.

Înscrierea la procesul de selecție Digital Incubator presupune completarea completarea formularului pus la dispoziție pe site prin accesarea paginii „Alătură-te comunității”, secțiunea „Ca Startup”.

Prin completarea acestui formular și transmiterea CV-ului, dar și prin parcurgerea etapelor de selecție ulterioare înregistrării vor fi prelucrate următoarele categorii de date:

a) Date cu caracter personal oferite direct de către utilizatorul candidat sau de terțe părți

 • Date de identificare: nume și prenume, domiciliul/adresa de contact aleasă de candidat, adresa de e-mail și numărul de telefon;

 • Date privind ocupația, aptitudinile, calificările și pregătirea profesională: studii, diplome obținute, calificări profesionale, cursuri urmate de candidat, recomandări, locuri de muncă anterioare, informații privind performanța profesională, poziție/funcție (pot fi avute în vedere inclusiv informațiile obținute prin rețelele de socializare ale candidatului);

 • Orice altă informație oferită în mod voluntar organizației noastre de către candidat.

b) Informații ce pot fi colectate în mod automat de organizația noastră

Este posibil ca în cadrul procesului de selecție, prin accesarea site-ului nostru, să fie colectate date transmise de dispozitivul utilizatorului (calculator, telefon mobil, tabletă etc), precum:

 • adresa de protocol de internet, codul IMEI, versiunea sistemului de operare;

 • date privind locația;

 • data și durata accesării site-ului digitalnation.ro;

Asociația Digital Nation va colecta și va prelucra datele cu caracter personal ale utilizatorului candidat exclusiv în scopul desfășurării procesului de selecție și parcurgerea activităților în cadrul Digital Incubator.

Prezenta notă de informare acoperă verificările preliminare pe care le efectuăm și documentele transmise de către utilizator organizației noastre în cadrul procesului de selecție, precum și prelucrările de date realizate pe parcursul desfășurării activităților în cadrul Digital Incubator.

Datele cu caracter personal ale utilizatorilor selectați vor fi păstrate pe toată perioada desfășurării activităților în cadrul Digital Incubator, precum și pentru o perioadă de maximum 3 ani de la finalizarea acestuia, dacă nu există o prevedere legală care să impună păstrarea datelor pentru o perioadă mai lungă.

Datele cu caracter personal ale utilizatorilor care nu au fost selectați ori dacă la momentul transmiterii datelor nu există locuri disponibile în Digital Incubator vor fi păstrate pentru o perioadă de 12 luni de la finalizarea procesului de selecție, dacă utilizatorul își manifestă în mod expres consimțământul în acest sens. Consimțământul pentru păstrarea datelor trebuie acordat în scris, în mod neechivoc, prin bifarea căsuței privind consimțământul pentru păstrarea datelor disponibilă pe site-ul digitalnation.ro  La expirarea termenului de 12 luni, Asociația Digital Nation va șterge toate datele colectate de la acești utilizatori.

Utilizatorul care are obiecțiuni cu privire la perioada de păstrare a datelor cu caracter personal sau care nu mai dorește să-i fie păstrate datele după finalizarea procesului de selecție are dreptul de a solicita organizației noastre să îi fie șterse toate datele colectate. În acest sens, utilizatorul se va adresa organizației noastre la adresa de e-mail disponibilă pe site-ul digitalnation.ro.

Prin transmiterea oricăror date sau documente către organizația noastră, prin mijloacele puse la dispoziția utilizatorilor, aceștia din urmă înțeleg că organizația noastră va prelucra datele lor. De asemenea, utilizatorul este informat că, în temeiul interesului legitim al organizației noastre, este posibilă o eventuală colectare și prelucrare de date cu caracter personal de pe rețelele de socializare ale utilizatorului, dacă informațiile publicate de utilizator au implicații profesionale. Aceste date vor fi prelucrate numai dacă sunt în legătură cu utilizatorul (candidatul) și pot fi avute în vedere în cadrul procesului de selecție.

Temeiul prelucrării de către Asociația Digital Nation a categoriilor de date indicate mai sus este  încheierea și executarea contractului, interesul legitim al organizației noastre, precum și consimțământul utilizatorului, unde este cazul.

2. ABONAREA LA NEWSLETTER-UL DIGITAL NATION

Abonarea la newsletter-ul Digital Nation se realizează odată cu completarea și transmiterea formularelor de înregistrare, la libera alegere a utilizatorilor.

Datele cu caracter personal prelucrate de Asociația Digital Nation prin formularele de înregistrare sunt cele prevăzute la punctul 1 din prezenta Politică de prelucrare a datelor cu caracter personal, însă exclusiv în scopul distribuirii newsletter-ului vor fi prelucrate următoarele date cu caracter personal:

 • Adresa de e-mail

 • Nume și prenume

 • Adresa (opțional)

 • Număr de telefon (opțional)

Temeiul legal al prelucrării este reprezentat de consimțământul expres pe care îl puteți acorda odată cu înscrierea la newsletter. Asociația Digital Nation va procesa datele voastre și vă va trimite newsletter-ul doar în situația în care ați optat pentru înscriere și ați utilizat opțiunea “opt – in” în momentul completării și transmiterii formularelor de înregistrare disponibile pe site, pagina „Alătură-te comunității”.

Datele dumneavoastră vor fi stocate pe serverele organizației nostre până vă veți retrage consimțământul/vă veți dezabona. Dezabonarea se poate face în orice moment, accesând link-ul din partea de jos a newsletter-ului, special dedicat dezabonării sau accesând site-ul www.digitalnation.ro.

Dacă aţi primit newsletter-ul fară a oferi acordul vostru, vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail disponibilă pe site-ul digitalnation.ro

3. CONTACTAREA DIGITAL NATION

Utilizatorii pot contacta Digital Nation în orice moment prin completarea și transmiterea formularului de contact disponibil pe site, la secțiunea „Contact” sau prin transmiterea unui e-mail la adresele de e-mail: hello@digitalnation.ro sau invest@digitalnation.ro.

 

Prin completarea formularului ori transmiterea e-mail-ului către Digital Nation, vor putea fi prelucrate următoarele categorii de date:

a) Date cu caracter personal oferite direct de către utilizator

 • Date de identificare: nume și prenume, adresa de e-mail, numărul de telefon;

 • Orice altă informație oferită în mod voluntar organizației noastre de către utilizator.

b) Informații ce pot fi colectate în mod automat de organizația noastră

Este posibil ca, prin accesarea site-ului nostru, să fie colectate date transmise de dispozitivul utilizatorului (calculator, telefon mobil, tabletă etc), precum:

 • adresa de protocol de internet, codul IMEI, versiunea sistemului de operare;

 • date privind locația;

 • data și durata accesării site-ului digitalnation.ro;

Toate informaţiile vor fi tratate ca si informaţii confidenţiale si vor fi utilizate numai în scopul comunicării între Digital Nation și utilizator.

Informațiile colectate astfel nu vor fi prelucrate în scopuri de marketing, cum ar fi newsletter-ul, decât dacă vă exprimați în mod expres consimțământul. În acest caz, organizația noastră nu transferă, nu vinde și nu oferă acces la datele dumneavoastră altor terțe părți, inclusiv altor companii.

Datele astfel prelucrate vor fi păstrate numai cât timp este necesar, dacă nu există o prevedere legală care să impună păstrarea datelor pentru o perioadă mai îndelungată.

4. COOKIES

Scopul nostru este să oferim un site ușor de utilizat, cu informații relevante. De aceea, folosim tehnologii pentru colectarea și procesarea informațiilor despre utilizarea site-ului nostru. Colectăm aceste informații prin așa-numitele cookie-uri. Printre altele, acest lucru înseamnă că site-ul nostru își aduce aminte de utilizator, atunci când revine pe pagina noastră, si putem crea statistici din care să reiasă cum se comportă utilizatorii pe site-ul nostru.

În temeiul consimțământului exprimat de utilizator, vom colecta și prelucra informații specifice software-ului și hardware-ului folosit  atunci când accesați site-ul digitalnation.ro, prin intermediul cookie-urilor sau prin intermediul altor tehnologii de urmărire (Google Analytics). Astfel de date pot fi: adrese de Internet Protocol (IP), tip de browser, furnizorul de internet, paginile vizualizate pe site-ul nostru, sistem de operare, data și ora navigării pe pagina noastră de internet, surse de trafic, număr de utilizatori pe site etc, dar fără a identifica utilizatorii în mod individual. Folosim aceste informații pentru a optimiza site-ul digitalnation.ro și pentru a repara posibilele erori care apar pe site. De asemenea, colectăm informații despre paginile pe care le vizitați pe site-ul digitalnation.ro, informații care ne ajută să analizăm comportamentul utilizatorului pe site.

De asemenea, folosim cookie-uri de la diverși parteneri pentru a vă oferi informații despre ce secțiuni ale site-ului nostru sunt vizitate de către utilizatori. Citiți informații detaliate despre furnizor, expirare și despre scopul cookie-urilor individuale accesând Politica de cookie-uri disponibilă pe site-ul digitalnation.ro

Temeiul utilizării cookie-urilor și colectării de date prin intermediul acestora îl reprezintă consimțământul utilizatorului, acordat prin bifarea căsuței „OK” din josul paginii de internet. Puteți să vă schimbați acordul de acceptare a cookie-urilor în orice moment accesând funcționalitatea disponibila pe site-ul digitalnation.ro

Setările de cookie vor fi șterse automat după 12 luni de la exprimarea consimțământului, cu excepția situației în care doriți ștergerea acestora înainte de împlinirea termenului de 12 luni. Puteți proceda la ștergea cookie-urile în orice moment. Pe minecookies.org puteți găsi un ghid despre cum să faceți acest lucru în diferite browsere.

Rețineți că există părți din digitalnation.ro pe care le puteți utiliza numai dacă browserul dumneavoastră este setat să accepte modulele cookie.

5. ALTE PRELUCRĂRI

Digital Nation deține conturi oficiale pe diferite platforme sociale, unde utilizatorii vor putea face comentarii, asumându-și condiţiile de realizare a acestora.

Puteţi dezvălui datele voastre în diferite moduri, spre exemplu plug-in-urile reţelelor de socializare (cele oferite de Google, Facebook, Linkedin, Twitter, Instagram etc.) sau folosind servicii ale unor terţe părţi care vă permit să postaţi public analize sau alte informaţii, iar o terţă parte ar putea folosi informaţiile respective. Aplicaţiile de socializare şi plug-in-urile reţelelor de socializare sunt operate chiar de reţeaua de socializare şi respectă condiţiile de utilizare ale acelor reţele privind protecţia datelor şi cookie-urile. Asiguraţi-vă că le cunoaşteţi.

III. MODUL DE PRELUCRARE A DATELOR. CUI DEZVĂLUIM DATELE

Asociația Digital Nation va colecta și prelucra datele numai în scopurile și modalitățile declarate. Datele sunt stocate pe un server protejat aflat în România, aparținând Asociației Digital Nation.

Asociația Digital Nation este responsabilă pentru datele cu caracter personal aflate sub controlul său, precum şi pentru datele transferate către terţi.

Asociația Digital Nation utilizează datele cu caracter personal ale persoanelor vizate prin intermediul unei baze de date alcătuite din informaţii obţinute direct de la persoanele vizate prin consimţământul acestora ori în baza altui temei prevăzut de GDPR, precum şi informaţii furnizate de orice sursă externă autorizată de GDPR.

Asociația Digital Nation nu va transfera și nu va vinde către terți datele personale colectate și stocate în baza de date, cu excepția partenerilor noștri (furnizori de servicii, furnizori de sisteme IT, parteneri, persoane affiliate, contabili, avocați, auditori, experți etc), cu care am încheiat contracte în acest sens și care se obligă să îndeplinească aceleași cerințe cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și să le prelucreze exclusiv în scopurile determinate de organizația noastră. În aceste condiții, datele vor fi dezvăluite numai în măsura în care o asemenea dezvăluire este necesară.

De asemenea, informațiile cu caracter personal pot fi divulgate către organele statului, în situația în care există o cerere expres din partea acestora și legea o impune.  

Unele informații pe care le colectăm pot fi publicate în formă anonimă, de exemplu informații despre numărul de utilizatori de pe site, însă nu vor fi vândute sau dezvăluite unor alte persoane decât dacă ne-ați dat acordul.

Datele prelucrate de Asociația Digital Nation sunt stocate pe servere aflate în România. Dacă va fi necesar să transferăm datele către persoane afiliate ori prestatori de servicii dintr-o țară terță (din afara Spațiului Economic European – SEE), Asociația Digital Nation va implementa măsuri adecvate pentru protejarea datelor și ne vom asigura că există un acord corespunzător privind transferul de date cu caracter personal, în conformitate cu standardele aprobate de Comisia Europeană (https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transferpersonal-data-third-countries_en).

Dacă țara către care se transferă datele nu este recunoscută de Comisia Europeană ca fiind capabilă să asigure un nivel de protecție adecvat, Asociația Digital Nation va implementa toate măsurile adecvate pentru protejarea datelor (inclusiv încheierea unui contract privind transferul datelor cu caracter personal).

IV. DREPTURILE UTILIZATORULUI

 1. Dreptul de a fi informat cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, la datele care fac obiectul prelucrării și sursa acestor date;

 2. Dreptul la acces la datele cu caracter personal prelucrate de organizația noastră; dreptul de a consulta registrul de evidență a prelucrării de date cu caracter personal și de a obține o copie a tuturor datelor prelucrate;

 3. Dreptul de intervenție (rectificare, actualizare, ștergere) asupra datelor cu caracter personal;

 4. Dreptul de a obiecta asupra prelucrării datelor cu caracter personal;

 5. Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale adoptate exclusiv pe baza unei prelucrări de date cu caracter personal prin mijloace automate;

 6. Dreptul de a vă adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, în situația în care nu sunteți mulțumit de modul în care vă sunt prelucrate datele ori de răspunsul transmis de organizația noastră la o cerere formulată de dumneavoastră în legătură cu prelucrarea datelor;

 7. Dreptul de a solicita ștergerea datelor sau încetarea activității de prelucrare a datelor, cu excepția situațiilor prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679;

 8. Dreptul de a solicita transferul datelor cu caracter personal către dumneavoastră sau către un alt operator.

Pentru exercitarea oricăror drepturi ale dumneavoastră, vă rugăm să adresați o solicitare la adresa de e-mail disponibilă pe site și să indicați dacă doriți ca informațiile să vă fie comunicate la o anumită adresă, printr-un serviciu de corespondență, sau la o adresă de poștă electronică. Dacă este necesar, înainte de a răspunde unei solicitări, organizația noastră poate solicita utilizatorului informații suplimentare în vederea confirmării identității sale.

Informațiile/răspunsul la solicitare vă vor fi furnizate în termen de cel mult o lună de la primirea solicitării, în mod gratuit. Acest termen se poate prelungi cu încă două luni în cazul în care cererea este complexă. În acest caz, veți fi informat în termen de o lună de la primirea solicitării cu privire la necesitatea și motivele extinderii termenului de răspuns.

V. MĂSURI DE SECURITATE

Asociația Digital Nation se obligă să ia toate măsurile tehnice şi organizatorice necesare pentru asigurarea unui nivel de protecţie şi de securitate adecvat, în cadrul operaţiunilor efectuate asupra datelor cu caracter personal. În acest scop, bazele de date vor fi accesibile numai persoanelor autorizate, iar copierea datelor se va putea face numai la locul în care sunt gestionate.

Asociația Digital Nation va prelucra datele cu caracter personal numai pentru scopurile pentru care au fost colectate, cu excepţia cazului în care persoana vizata îşi manifestă anterior consimţământul şi pentru prelucrarea în alte scopuri sau în alte cazuri permise de lege, și numai pentru perioada necesară îndeplinirii scopurilor stabilite, cu excepția situației în care în sarcina Asociației Digital Nation există o obligație legală de a păstra datele pentru o perioadă mai lungă.

Asociația Digital Nation se obligă să ia toate măsurile necesare pentru păstrarea datelor cu caracter personal de o manieră exactă, completată şi actualizată, pentru a îndeplini scopurile pentru care acestea au fost colectate, cu respectarea dreptului de acces, de intervenție și de opoziție. Datele inexacte sau incomplete vor fi rectificate sau eliminate din evidenţa curentă.

De asemenea, vom proceda la verificări periodice asupra datelor cu caracter personal deținute de organizația noastră, care nu mai servesc realizării scopurilor sau îndeplinirii unor obligaţii legale, vor fi distruse sau transformate în date anonime într-un interval de timp rezonabil, potrivit procedurilor stabilite de lege.

VI. INFORMAȚII ȘI RECLAMAȚII. DATE DE CONTACT

Vă puteți adresa oricând Asociației Digital Nation prin următoarele modalități:

 • Online, folosind adresa de contact disponibilă pe site-ul digitalnation.ro

Puteți contacta Asociația Digital Nation pentru exercitarea oricăror drepturi recunoscute de GDPR:

 • Solicitați revizuirea, modificarea, ștergerea datelor furnizate;

 • Aveți obiecțiuni față de operațiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal/doriți să formuleze o reclamație cu privire la modul în care sunt prelucrate datele;

 • Doriți să primiți o copie a datelor prelucrate de organizația noastră;

 • Doriți informații suplimentare cu privire la drepturile dumneavoastră în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal ori cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal (datele prelucrate, scopul prelucrării, modul de prelucrare, măsurile de securitate adoptate de companie etc);

Dacă este necesar, înainte de a răspunde unei solicitări, organizația noastră poate solicita utilizatorului informații suplimentare în vederea confirmării identității sale. Organizația noastră va lua toate măsurile rezonabile pentru a răspunde solicitărilor într-un termen de 30 de zile, în mod gratuit. Informațiile/răspunsul la solicitare vă vor fi furnizate în termen de cel mult o lună de la primirea solicitării, în mod gratuit. Acest termen se poate prelungi cu încă două luni în cazul în care cererea este complexă. În acest caz, veți fi informat în termen de o lună de la primirea solicitării cu privire la necesitatea și motivele extinderii termenului de răspuns.

Dacă nu sunteți mulțumit de răspunsul primit la solicitarea dumneavoastră, aveți dreptul de a depune o reclamație la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Procedura de soluționare a plângerilor este disponibilă candidatului prin accesarea link-ului http://www.dataprotection.ro/?page=procedura_de_solutionare_a_plangerilor.

VII. MODIFICAREA POLITICII DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Prezenta Politică de prelucrare a datelor cu caracter personal poate fi supusă modificărilor în orice moment de către organizația noastră. Modalitatea de prelucrarea a datelor va fi cea prevăzută de cea mai nouă versiune a prezentei Politici de prelucrare a datelor cu caracter personal, disponibilă permanent prin accesarea paginii www.digitalnation.ro/.

Dacă v-ați exprimat consimțământul pentru oricare dintre activitățile descrise în prezenta Politică de prelucrare a datelor cu caracter personal, ne rezervăm dreptul de a vă transmite actualizări referitoare la această politică. Nu vă vom transmite alte tipuri de informații.